<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tok en kvart milliard i utbytte i tapsår

Øystein Stray Spetalen hadde lite å juble for i fjor. Men han unnet seg likevel et utbytte på 250 millioner kroner.

  Publisert 22. juli 2020 kl. 20.42
  Oppdatert 25. juli 2020 klokken 10.34
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 400 ord
  FOKUS PÅ BYGGING: Øystein Stray Spetalen og kona Charlotte har realisert boligprosjektet på Bygdøy etter et par år med færre realiseringer i aksjemarkedet. Men 2020 har startet mye bedre. Foto: Iván Kverme

  Ferncliff Holding-konsernet gikk med 27 millioner kroner i underskudd i fjor.

  – 2019 var et år uten store realisasjoner, sier Martin Nes, som er adm. direktør i Øystein Stray Spetalens investeringsimperium.

  Han karakteriserer 2019 som et lite spennende år. Ikke ulikt 2018, som han karakteriserte som et år på det jevne. Den gang gikk imidlertid konsernet med et overskudd på 198 millioner kroner.

  Håper på bedre år

  Til tross for at fjoråret gikk i minus, mener Nes det ble skapt verdier.

  – Verdiutviklingen er positiv. Vi jobber med prosjektene og solgte Self Storage i januar, så da realiserte vi en del, sier Nes.

  – Betyr det at det blir et bedre år i 2020?

  – Ja, det får vi håpe. Det bør bli det, sier han.

  Spetalen solgte Self Storage-aksjer for 500 millioner kroner rett før coronakrakket. Han hadde kostpris på 130 millioner kroner på aksjene, og startet 2020 med å ta en bokført gevinst på rundt 370 millioner kroner.

  Peab Anlegg

   
  (Mill. kr) 2019 2018
  Driftsinntekter 960 1.440
  Driftsresultat -20 -14
  Resultat før skatt -20 -13
  Årsresultat -15 -9

  Mye kontanter

  Øystein Stray Spetalen har i lang tid hatt liten eksponering mot aksjemarkedet. På disse tider i fjor regnet Finansavisen ut at børskongen kunne ha gått glipp av så mye som 8 milliarder kroner ved å sitte i kontanter fremfor å ha pengene i aksjemarkedet.

  Spetalen startet 2019 med 1,7 milliarder kroner i banken av en samlet balanse på 2,3 milliarder. Kontantandelen var tilnærmet like stor ett år tidligere.

  «Vi skal ta vare på pengene og verdiene som er opparbeidet. Så vil vi ha god cashbeholdning for å ha anledning til å gjøre ting uavhengig av andre finansieringskilder», sa Martin Nes den gang, før han la til at de var konservative.

  Det medførte imidlertid at Spetalens formue, som var på 2,6 milliarder kroner i 2009 ifølge Kapital, kun hadde vokst til 3,2 milliarder i 2018. I fjor hadde den økt til 3,35 milliarder. I samme periode hadde børsen femdoblet seg i verdi.

  Ved utgangen av 2019 hadde Spetalen økt aksjeporteføljen til 284 millioner, men kontantbeholdningen var kuttet fra 1,7 til 1,3 milliarder.

  Coronanøytral

  Om risikoen skriver Spetalen at konsernet historisk har vært vektet mot olje- og oljeservicesektoren, men at eksponeringen er sterkt redusert, og at konsernet ved utgangen av 2019 var diversifisert innen eiendom, anlegg og farmasi.

  Coronaviruset mener Spetalen ikke har noen betydning for virksomhetene han har investert i. Riktignok har han investeringer som er eksponert mot fall i oljepris og valuta, men han har også eksponering mot farmasi, som har hatt en positiv utvikling under pandemien, ifølge årsrapporten fra selskapet.