<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Einar Aas svidde av hele bankkontoen

Krafttrader Einar Aas tapte milliarder og gikk konkurs på spekulasjon i forholdet mellom norske og tyske kraftpriser. Fortsatt taper han penger.

Publisert 8. sep. 2020 kl. 07.46
Oppdatert 10. sep. 2020 klokken 14.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 373 ord
I MINUS: Einar Aas har ikke fått fart på investeringsselskapet sitt etter kraftkollapsen i 2018. Foto: Finansavisen

Einar Aas-selskapet Toppen Invest måtte bokføre 6,3 millioner kroner i andre driftskostnader i fjor og ytterligere 3 millioner kroner i renteutgifter på lån til seg selv. Dermed ble regnskapet gjort opp med et underskudd på 8,9 millioner kroner, og egenkapitalen stupte fra 12,7 til bare 3,8 millioner i fjor.

Det fremgår ikke av regnskapet hva driftskostnadene knytter seg til, men balansen i selskapet er fortsatt gigantisk, om enn ikke veldig likvid. Selskapet har bokført anleggsmidler til en verdi av 268,9 millioner kroner, hvilket er på nivå med året før. Kontantbeholdningen har imidlertid stupt fra 10 millioner til bare 80.000 kroner.

Toppen Invest er finansiert gjennom gjeld til aksjonær, det vil si Einar Aas, på 266,2 millioner kroner.

 Toppen Invest

(Mill. kr) 2019 2018
Driftsinntekter - -
Driftsresultat −6,3 −0,3
Resultat før skatt −8,9 −186,2
Årsresultat −8,9 −186,2

Ble tvangssolgt

Hva eiendelene i Toppen Invest består av fremgår ikke godt av årsregnskapet utover at det er oppført 258 millioner kroner i investering i datterselskap. Toppen Invest har oppført eierandeler i to majoritetseide selskaper, El Unico og Jardinan, uten at disse hadde mer enn små tall i sine regnskaper for 2019. I tillegg eier Toppen Invest en minoritetspost i Aas Eiendomsutvikling.

Det var i september 2018 at nyheten sprakk om at krafttrader Einar Aas gikk mot personlig konkurs etter massivt tap i kraftmarkedet. Hovedårsaken var et voldsomt prisfall på nordisk kraft etter at alle meteorologer og kraftspekulanter hadde forventet en tørr høst med stabilt høye kraftpriser.

Samtidig fikk tyske kraftpriser et løft i CO2-markedet, og Aas ble følgelig rammet negativt. Mandag 10. september 2018 ble hans siste 350 millioner i frie midler overført for å dekke tapet, og to dager senere ble hele porteføljen tvangssolgt.

Årene før hadde Aas toppet ligningslister med inntekt på nær én milliard kroner, og formue på over to milliarder.

Solgte unna

Einar Aas måtte selge eiendommer etter kollapsen, deriblant en luksushytte i Nissedal og en toppleilighet på Tjuvholmen samt eiendom i Spania. Deretter oppnådde han en avtale med kreditorene slik at han unngikk personlig konkurs.

I avtalen het det at Aas kunne tjene 1,2 millioner i året i to år uten å måtte betale noe til kreditorene. Huset i Grimstad til 20 millioner fikk han beholde mot at kreditorene fikk solid pant i eiendommen.

Senere har han fått jobb som markedsanalytiker i Branden Forvaltning i Arendal, et selskap han har samarbeidet med tidligere i forbindelse med krafttrading.