<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Har tapt 11 mrd. på børs i år

Skipsreder John Fredriksen har tapt 11 milliarder kroner på børs i år. Hele 15 av 17 børsinvesteringer har gitt negativ avkastning.

  Publisert 26. okt. 2020 kl. 21.00
  Oppdatert 28. okt. 2020 klokken 17.48
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 702 ord
  CORONATAPER: Skipsreder John Fredriksen har fått hard medfart under coronakrisen. Nesten samtlige børsinvesteringer har gitt negativ avkastning i år. Foto: Iván Kverme

  Da Finansavisen skrev om John Fredriksen i forbindelse med den årlige julelunsjen på Theatercafeen like før jul i fjor, hadde skipsrederen lagt bak seg et strålende år med en netto verdiøkning på 6,7 milliarder kroner for gruppens børsnoterte selskaper.

  På det tidspunktet var Fredriksens børsportefølje verdsatt til i overkant av 40 milliarder kroner, etter tankfest med Frontline.

  2020 har imidlertid ikke vært et godt år for skipsrederen fra Oslos østkant. Etter Finansavisens beregninger har den børsnoterte aksjeporteføljen falt kraftig i verdi og er ned 11 milliarder kroner. 

  Det betyr at Fredriksens børsnoterte aksjer «bare» er verdsatt til rundt 29 milliarder. I høst anslo Kapital en nettoformue på 104 milliarder kroner, etter et fall på 10 milliarder. 

  Utenom eierskapet i de børsnoterte selskapene sitter Fredriksen-familien med store investeringer i fond, eiendom og skip som eies privat og har betydelige midler i form av bankinnskudd og andre likvide plasseringer.

  Kraftig Mowi-fall

  Selv om han er mest kjent som skipsreder, er i overkant av 40 prosent av Fredriksen-gruppens børsnoterte portefølje investert i laks, nærmere bestemt Mowi   .  Siden han kom inn på eiersiden i 2005 er den samlede gevinsten på anslagsvis rundt 25 milliarder kroner, hvis man tar hensyn til kursstigning og utbytter.

  Hittil i år har imidlertid Mowi vært et sant mareritt for investoren. Mandag stupte oppdrettsaksjen nærmere 5 prosent til 156,20 kroner, og siden nyttår er kursfallet på 31,6 prosent.

  Og det fallet svir også for selveste John Fredriksen, som ved inngangen til året kontrollerte aksjer for 17,9 milliarder kroner. 

  Nå er verdier for 5,4 milliarder blitt barbert bort og Mowi-aksjene er «bare» verdsatt til 12,5 milliarder kroner, når man også inkluderer Total Return Swap-avtalen (TRS) på 4 millioner aksjer.

  Nesten alt i rødt

  Det er ikke bare Mowi som har fått grisejuling blant Fredriksens børsinvesteringer i år. En gjennomgang viser at 15 av 17 aksjer har gitt negativ avkastning i år. Bare «miniputtene» Fjordkraft FKRAFT og Arcus ARCUS har bidratt med grønne tall.

  I 2019 var Frontline   Fredriksens vinner med en kursoppgang på 135 prosent. Svingningene i tankinntjeningen har vært ekstreme så langt i 2020. I april var VLCC-ratene opp i nærmere 300.000 dollar dagen, mens spotratene i dag ligger rundt Frontlines cash-break-even-nivåer.

  Hittil i år har Frontline falt 50 prosent på Oslo Børs, drevet av mye usikkerhet rundt markedsutsiktene. Etter det brutale kursfallet sitter Fredriksen på Frontline-aksjer for snaut 4,6 milliarder kroner.

  Av andre betydelige shippinginvesteringer er tørrlastrederiet Golden Ocean Group   og gassrederiet Flex LNG   ned henholdsvis 36 og 28 prosent.

  Og rigg trenger vi nesten ikke å snakke om. Siden årsskiftet har Seadrill   og Northern Drilling   kollapset 90 og 80 prosent. Som om ikke det var nok, har gruppens nest største investering, Norwegian Property NPRO, falt med over 20 prosent i år.

  Stor privat flåte

  Ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue.com eier Fredriksen privat en flåte på 28 skip når 10 nybygg inkluderes. Her inngår imidlertid nybyggene som er bestilt til gassrederiet Flex LNG. 

  Hvis disse holdes utenom, eier Fredriksen privat 28 seilende skip – de fleste er bulkcarriere og 7 nybygg til en samlet markedsverdi av vel 950 millioner dollar, tilsvarende 8,8 milliarder kroner.

  Etter hva Finansavisen forstår er hele denne flåten gjeldfri. Den inkluderer blant annet ni splitter nye malmskip i 210.000-dødvekkttonnsklassen som er bygget i Kina i år og et tiende skip som ferdigstilles på verftet neste år. 

  Alle disse skal være betalt kontant ved levering. Prisen er tidligere rapportert til 45-46 millioner dollar pr. stykk, mens markedsverdien ligger rundt 50 millioner dollar for hvert av skipene.

  Tror på rekyl

  Selv om 2020 har vært et grusomt år for John Fredriksen, kan han glede seg til Mowi-fest i 2021, skal man tro analytikerne. Ifølge Bloomberg har ni av 16 kjøpsanbefaling med et gjennomsnittlig kursmål på 186,56 kroner. Danske Bank Markets-analytiker Knut Ivar Bakken mener kursfallet i år er relativt fortjent.

  – Mowi har skuffet på inntjeningen, noe som delvis kan forklares i at lakseprisen har falt som følge av coronapandemien. Operasjonelt har det også vært svakere enn ventet, og kostnadene har vært for høye, sier han.

  Bakken er imidlertid optimistisk og mener at Mowi vil dra nytte av en høyere laksepris til neste år, drevet av en stram tilbudsside. 

  – Kursfallet er en god kjøpsmulighet. Mowi er blant oppdrettsaksjene som vil kunne få en kraftig rekyl i inntjeningen når lakseprisen kommer tilbake. Og da vil aksjekursen følge etter, sier han.