<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bill Gates: – Helt avgjørende at kvinner forvalter pengene

Bill Gates mener kvinner utgjør forskjellen når det gjelder å få penger ut til flere deler av samfunnet.

Publisert 9. des. 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 328 ord
KVINNEFORKJEMPER: Bill Gates mener det er kvinner som må forvalte pengestøtte. Foto: Dreamstime

– Kvinner er livsviktige når det gjelder å sørge for at penger og finansiell utdanning kommer ned til andre deler av samfunnet, sier Bill Gates på Singapore FinTech-festivalen tirsdag.

Microsoft-milliardæren mener myndigheter og selskaper som er seriøse i sitt ønske om å gi alle deler av samfunnet finansiell støtte, bør rette ressursene sine mot kvinner.

– Det er helt avgjørende, sier Gates, og understreker at det ofte er kvinner som er ansvarlige for anliggende som støtter familien.

– Fordelene med å få pengene under hennes kontroll betyr at det er større sjans for at de blir brukt på næring og utdanning eller andre ting som vil drive familien ut av fattigdom.

Knyttes sammen

Å sørge for at flere mennesker får tilgang til finansielle tilbud er en stor utfordring i mange samfunn rundt om i verden.

Ifølge World Economic Forum har bare 35 prosent av mennesker i lavinntektsland tilgang til bankkonto. I land med inntekt i midtsjiktet har 58-73 prosent tilgang til en bankkonto, mens 94 prosent har det i høyinntektsland. 

For kvinner er tallene enda lavere.

Pandemien har understreket utfordringene med å få pengene dit de faktisk trengs. Gates mener at dersom kvinner hadde fått pengene, ville det blitt en bedre fordeling.

Gjennom sin non-profit organisasjon Bill and Melinda Gates Foundation har Gates i flere år jobbet med myndigheter og sentralbanker for å bedre finansiell inkludering i utviklingsland.  

Mange av fremskrittene er allerede gjort, men de fattige landene trenger hjelp med digitale løsninger, hvilket Gates har bidratt med i stor skala. Gates har som mål å knytte to tredeler av verdens befolkning sammen med finansiell inkludering. 

– I løpet av de nest fem årene vil flesteparten av sentralbankene si at de vil bli med. Det er en ukomplisert metode for å få alle innbyggerne sine knyttet sammen, sier Gates. 

Et eksempel er India-baserte MOSIP som får støtte av Gates-stiftelsen. Dette er en software som gjør at myndighetene kan lage digitale identiteter av innbyggerne for å distribuere ressurser. Nigeria, Etiopia og Indonesia er blant landene som har tatt i bruk teknologien.