<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Proffene nær like optimistiske som amatørene

Optimismen blant profesjonelle investorer nærmer seg nivået til retailkundene, sier sjefstrateg Christian Lie om Bank of Americas forvalterrundspørring.

Publisert 22. jan. 2021 kl. 19.16
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 507 ord
BULL-MARKED: Forvalternes optimisme er på eller nær rekordnivåer. Foto: NTB

– Det er eufori på flere fronter, sier Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Wealth Management om Bank of Americas månedlige undersøkelse blant fondsforvaltere.

Den tredje høyeste andelen noen sinne venter stigende vekst. Kun 9 prosent av forvalterne venter heller resesjon. 59 prosent tror på markert høyere vekst neste 12 måneder.

Samtidig venter også en rekordhøy andel av forvalterne stigende inflasjon. 

– Andelen som venter den perfekte kombinasjonen av sterk vekst uten inflasjon avtar noe, sier Lie.

Glade amatører, glade proffer

Optimismen blant profesjonelle investorer synes nå å nærme seg nivået blant retail-investorer på handelsplattformer som Robin Hood, mener Lie.

– Historisk er det en tankevekker. En stor andel av kapitalen som kan være eksponert mot aksjer ER nå eksponert mot aksjer, sier han.

HAR SELV OVERVEKT: Aksjer har større potensial enn obligasjoner, mener Christian Lie, sjefstrateg Danske Bank Wealth Management. Foto: Sturlason

– En kan stille spørsmål ved hvor den neste marginale dollar eller krone inn i aksjer skal komme fra. Selv om det er mye å være optimistisk for, har investorene luktet det lenge, og har hatt tid til å kjøpe aksjer.

Da Biden la frem sin finanspolitiske pakke sist uke, reagerte markedet noe ned, påpeker Lie.

– Det tenker på mulig nedtrapping av obligasjonskjøp fra Fed, eller renteheving. Aksjemarkedet har diskontert inn alt det bra som kan skje. Når vekstrekylen kommer, kan det begynne å se rundt neste sving.

Lite cash

Forventningene til inflasjon utledet fra obligasjonspriser neste feste fem år har steget til det høyeste nivå siden 2013. Samtidig har det vært rekordtilstrømning til blant annet råvare-ETF-er og inflasjonsjusterte obligasjoner, noe som tyder på posisjonering til høyere inflasjon, påpeker Lie. 

– Overvekten i aksjer, netto 53 prosent, er den høyeste siden januar 2018. Da føltes også aksjemarkedet litt boblete, etter at det i 2017 fløt på en fjøl, sier Lie.

Bank of America betegner selv optimismen blant forvalterne som ekstrem. Det forsterkes av at en rekordhøy andel foretrekker små fremfor store selskaper, og at en rekordhøy andel foretrekker fremvoksende markeder. 

– Den greieste måten å vise optimismen på er gjennom to ting: Nettoandelen som tar høyere risiko enn normalt er rekordhøye 19 prosent, sier Lie.

– Og kontantandelen er den laveste siden 2013. Når den har vært så lav som 3,9 prosent før, har det ifølge Bank of America tidligere gitt et gjennomsnittlig kursfall på 3 prosent i S&P den neste måneden.

Inflasjonen kommer

Danske Bank Wealth Management har selv 5 prosent overvekt i aksjer, som de har hatt det seneste året.

– Vi ser helt klart større potensial i aksjer enn obligasjoner, sier Lie, som er spent på markedsutslagene av høyere inflasjon utover våren.

– Mellom mars og mai kan inflasjonen i USA komme opp 4 prosent på grunn av baseeffekter. Selv om sentralbankene vil se på det som midlertidig, risikerer vi at et slikt oppsving ryster obligasjonsmarkedet. Det kan også ryste aksjemarkedet, spesielt teknologi- og vekstaksjer. 

Aksjer er relativt dyre, selv basert på optimistiske inntjeningsestimater, mener Lie.

– De er priced for perfection. Vaksinasjonsrisiko og virusmutasjoner er klart høyeste risiko.

Men hverken politikere eller sentralbanker er interessert i høyere finansieringskostnad på eksisterende og ny statsgjeld, fastslår Lie.

–  Skulle lange renter stige mye, vil Fed kjøpe mer obligasjoner, sier han.