<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

EØS-tilsyn godkjenner norsk ordning for kommunal bedriftsstøtte

EØS-tilsynet Esa har godkjent en norsk ordning som gir kommunene muligheten til å støtte lokale bedrifter som lider på grunn av koronapandemien.

Publisert 16. apr. 2021 kl. 18.39
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 95 ord

Esa konkluderer med at ordningen er forenlig med EØS-reglene og i tråd med det midlertidige statsstøtterammeverket som EU-kommisjonen vedtok for å støtte økonomien under covid-19-utbruddet, heter det i en pressemelding fra Esa.

Rammeordningen, som Norge varslet 16. april, omfatter små og store bedrifter som opplever mangel på likviditet under pandemien, og gjør det mulig for den enkelte kommune å ivareta spesifikke lokale behov som ikke dekkes av andre nasjonale støtteordninger.

Dette fordi de forebyggende nasjonale tiltakene og restriksjonene har resultert i økte kostnader og tapte inntekter for mange bedrifter og har slått ulikt ut i forskjellige lokalsamfunn.