<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
DYRT Å VÆRE FATTIG: Av lån på 15 millioner fra Askim og Spydeberg Sparebank til kjøpesenterselskapet Bysenter ble 5 millioner overført rett til Henning Solberg. Betingelse for lånet, sier Bysenter-topp Terje Midtskogen som slet med å få lån. Foto: Ole Berg-Rusten

Konkursrytter betalte Solberg 5 millioner for å få lån i sparebanken

Hvorfor skulle en blakk konkursrytter få 15 millioner i lån fra Askim & Spydeberg Sparebank, og deretter betale 5 millioner kroner til Henning Solberg? Han hadde ikke noe valg.

Publisert 19. nov. 2021 kl. 21.00
Oppdatert 10. feb. 2022 klokken 12.53
Lesetid: 6 minutter
Artikkellengde er 1257 ord

Konkursrytter Magne Modalsli forsøkte å raide små kjøpesentre i østlandsområdet. Det endte med konkurs for Bysenter Holding, og tvangssalg av alle fire kjøpesentrene på Notodden, Nesbyen, Ål og Skreia.

Det sentrale i finansieringen av kjøpesenterraidet var rallykjører Henning Solberg fra Spydeberg, med gård bare noen steinkast unna banksjef Rune Hvidsten i Askim & Spydeberg Sparebank.

– Jeg kjenner Henning gjennom idretten. Han er en hyggelig fyr. Jeg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av bil, sier Magne Modalsli til Finansavisen.

KONKURSRYTTER: Magne Modalsli fikk lån, men måtte betale dyrt til Henning Solberg. Foto: Jarle Pedersen

«Refinansieringskongen»

Modalsli er ikke alene. Listen over Henning Solberg-bekjentskaper uten lokal tilknytning, men med lån i Askim & Spydeberg Sparebank er lang. Som katastrofeselskapet Tide Forsikring i Kragerø, som ble avskiltet av Finanstilsynet. Som John Arthur Olafsen i Sandefjord med pant i boligen på 60 millioner. Som Ole Vidar Hestås, Einar Staff, Morten Østberg og Ramiz Safdar.

– Jeg kalte ham refinansieringskongen. Jeg forsøkte å forklare ham at det ikke var noe bra ord, men det skjønte han aldri. Han skaffet bare mer penger, sier Ramiz Safdar.

– Det var Henning som satte meg i kontakt med Askim & Spydeberg Sparebank.

– Hvis noen skulle ha refinansiering, så ringte de Henning. Da vi startet DekkNor fikk vi mye lettere lån gjennom Henning enn hvis vi skulle gå en vanlig bankrunde. Alt var mye lettere med Henning, sier Safdar.

FORENKLET FINANSIERING: DekkNor-sjef Ramiz Safdar fikk både firmalån og privatlån i Askim og Spydeberg Sparebank etter at Henning Solberg hadde banet vei. Foto: steinar grini

– Jeg kan bekrefte at Henning Solberg ordnet kontakten med Askim & Spydeberg Sparebank for meg, sier Ole Vidar Hestås, som var blant gründerne i Tide Forsikring.

Lån på 15 mill. – fikk 10

Den 26. mai 2016 fikk Bysenter Holding et lån på 15 millioner kroner. Bysenter regnskapsførte 15 millioner i lån. Finansavisen sitter med posteringsjournalen i Bysenter. Kun 10 millioner kroner ble bokført inn på konto. De resterende 5 millionene ble bokført som forskuddsbetaling til Adapta Motorsport, selskapet der Henning Solberg kjørte rally.

FORSKUDD TIL SOLBERG: Posteringsjournal for Bysenter der 15 millioner føres som lån, men bare 10 millioner går inn på konto, da 5 millioner allerede er gått til Adapta/Henning Solberg.

Finansavisen har også fakturaen som ligger til grunn for overførselen til Adapta. Teksten på fakturaen lyder «Reklamestøtte Henning Solberg».

Bysenters referanse på fakturaen er statsautorisert revisor Terje Midtskogen, som Modalsli hadde fått med som minoritetseier i Bysenter Holding. Mens Modalsli har base i Larvik, hadde Bysenter base i Oslo. De måtte til Askim og Spydeberg for å finne noen som kunne gi lån.

«REKLAMESTØTTE»: Fakturaen fra Adapta Motorsport til Bysenter er på 5 millioner kroner og omtales som reklamestøtte Henning Solberg.

Sponsing var betingelsen

– Pengene gikk rett fra banken til Henning. Det var avtalen om hvordan dette skulle foregå, sier Terje Midtskogen til Finansavisen.

– Hvorfor betalte dere 5 millioner til Henning Solberg av et lån på 15 millioner?

– Det var et betydelig beløp, men det var vanskelig å få finansiering. Vi skulle sponse ham, og han skulle ut på sentrene i ulike arrangementer. Det gjorde han også, men det sto jo ikke i stil med kostnaden på 5 millioner kroner. Han skulle egentlig skaffe oss 20 millioner, det vil si 5 millioner i tillegg, men det skjedde ikke.

– Hvem ordnet lånet for dere i Askim & Spydeberg Sparebank?

– Det var Henning som tok kontakt med banken i utgangspunktet, og det var han som hadde kontakten med banken.

– Du er statsautorisert revisor, hva tenkte du om å betale 5 millioner for å få et lån på 15 millioner?

– Jeg syntes det var dyrt, men det var betingelsen for å få lånet.

– Hvem stilte den betingelsen?

– Det var Henning. Det var betalingen for å ordne lånet, sier Midtskogen.

Solberg: - Vanlig sponsorat

– Henning kjørte i Adapta Motorsport, og opererte rett mot regnskapsavdelingen vår med sin sponsing til rally. Kjørerne kom med sine egne sponsorer, og vi tok 5 prosent honorar for management. Jeg var ikke borte i dette, sier Morten Østberg i Adapta Motorsport til Finansavisen.

BETALTE FOR RALLY: Morten Østberg bekrefter at de 5 millioner kronene fra Bysenter gikk til å betale utestående faktura for rallyløp for Henning Solberg og sønnen Oscar i 2016. Foto: Hege Halvorsen

Etter en stund kommer Østberg tilbake, og bekrefter at fakturaen er korrekt.

– Pengene kom inn fra Bysenter, og gikk videre som betaling til Msport samme dag etter en faktura på 420.000 pund, som er rettet for hånd til 410.000 pund, trolig av Henning, sier Østberg.

– Denne fakturaen gjelder løp i 2016 for Henning og Oscar Solberg.

Henning Solberg understreker at han ikke jobber i banken.

– Når det gjelder Midtskogens uttalelse om at jeg «ordnet lån» har jeg selvfølgelig ingen myndighet til å innvilge noe som helst i Askim & Spydeberg Sparebank, sier Henning Solberg til Finansavisen.

– I en fireårsperiode, gjennom Adapta Motorsport, et selskap i Østberg-systemet, ble jeg sponset av Bysenter Holding som en av flere sponsorer. Disse midlene gikk direkte til Adapta fra Bysenter. Hvordan dette er ført er for meg ukjent, 

– Som eksempler på motytelser stilte jeg blant annet opp på diverse arrangementer for Bysenter, og de hadde reklame på kjøredresser og bil gjennom perioden, slik det er vanlig for sponsorater i min idrett, sier Solberg.

Finansiering/sponsing

Adm. banksjef Rune Hvidsten i Askim & Spydeberg Sparebank var fullt og helt innforstått med at 5 millioner kroner av lånet til Bysenter skulle gå direkte til Henning Solberg. I en e-post 12. mai 2016 med «Avtale og fakturering sponsoravtale med Henning» i emnefeltet, skriver Hvidsten: «Da må Midtskogen printe ut fakturaen og signere den på vanlig måte, scanne og sende den på mail til banken».

Den 24. mai, to dager før utbetaling, skriver Midtskogen en e-post til Morten Østberg og Henning Solberg der emneordet er «Finansiering». E-posten lyder: «Jeg fikk beskjed fra Rune H. på fredag om at lånet skulle effektueres på formiddagen i går. Det har ikke kommet inn penger på vår konto enda. Fakturaen på sponsormidler attesterte jeg på møte i banken og leverte til Rune H. som skulle utbetale».

UTBETALTE DIREKTE: Adm. banksjef Rune Hvidsten sørget for at en tredel av lånesummen gikk rett til sin nabo, Henning Solberg, samtidig som banken utbetalte 15 millioner i lån til Bysenter. Foto: Iván Kverme

Sponsorfakturaen ble følgelig attestert i banken og levert personlig til banksjefen som skulle ta av lånet og utbetale pengene til sin nabo samtidig som lånet ble utbetalt til låntager.

Fire spørsmål til banksjefen

Finansavisen har stilt følgende spørsmål til adm. banksjef Rune Hvidsten i Askim og Spydeberg Sparebank:

1. Har du/banken noen kommentar på Midtskogens uttalelse om at betalingen til Solberg var en betingelse for å få lånet?

2. Har du/banken betenkning ved å utbetale et lån på 15 millioner til et selskap som ikke fikk lån andre steder, der banksjefen selv sørger for å utbetale 5 av disse millionene til Henning Solberg/Adapta?

3. Har Henning Solberg opptrådt som mellommann i andre utlån fra Askim og Spydeberg Sparebank?

4. Har du/banken kjennskap til om Henning Solberg har mottatt noen form for gjenytelse fra andre aktører for å bidra til at de får lån i Askim og Spydeberg Sparebank.

Rune Hvidstens eneste svar til Finansavisen er:

«Banker er pålagt taushetsplikt ift. kundeforhold og har derfor ikke mulighet til å kommentere detaljer rundt enkeltengasjementer».

Bysenters lån til Askim & Spydeberg Sparebank ble gjort opp i sin helhet før Bysenter havnet i problemer og til slutt gikk konkurs.