<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

75 milliarder tapt i aksjefond

Børsuroen i årets fire første måneder har kostet norske aksjefondskunder 75 milliarder kroner.

Publisert 11. mai 2022 kl. 16.04
Oppdatert 11. mai 2022 klokken 16.11
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 439 ord
LA FREM TALL: Verdipapirfondenes Forening (VFF), ledet av Bernt S. Zakariassen. Foto: VFF

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i april ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 2.670 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av mars i 1.709 milliarder kroner, etter en nedgang på over 18 milliarder i løpet av måneden. Forvaltningskapitalen er dermed ned over 99 milliarder kroner siden nyttår, til tross for nettotegning på 11,5 milliarder kroner.

75 milliarder tapt i aksjefond

Aksjefond sto ved utgangen av april for 983 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, det vil si 53,5 milliarder mindre enn ved årsskiftet.

Med 21,5 milliarder kroner i nettotegning i samme periode snakker vi derfor om drøye 75 milliarder kroner i verdifall på aksjefond hittil i 2022.

VFF-direktør Bernt S. Zakariassen gjør sitt beste for å berolige. 

– I det lange løp har aksjemarkedet steget mer enn det har falt, og de aller fleste som har spart i fond over tid har opparbeidet seg en betydelig gevinst på sparepengene. Svingningene er rett og slett en forutsetning for at du kan forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid, sier han i en pressemelding.

Solgte aksjer, kjøpte høyrente

Aksjefond hadde i april en nettoinnløsning på 1.413 millioner kroner, mens rentefond ble innløst for netto 1.289 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkeds- og obligasjonsfond nettoinnløst for henholdsvis 2.071 og 3.512 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 4.295 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble henholdsvis nettoinnløst for 39 millioner og nettotegnet for 70 millioner kroner.

Proffene solgte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 345 millioner kroner i april. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet kundegruppen for 22 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) innløste verdipapirfond for netto 3.357 millioner kroner i april, mens utenlandske kunder nettotegnet for 319 millioner kroner.

Nettotegnet i april-uroen

Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 617 millioner kroner i det som ble nok en turbulent måned på verdens børser. Gjennom pensjonsmidler innløste personkundene for netto 2.417 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 26 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 413 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, innløste norske personkunder for netto 299 millioner kroner i april, mens de via pensjonsmidler tegnet for netto 2.433 millioner kroner.

Til slutt innløste norske institusjoner rentefond for netto 3.340 millioner, mens utenlandske kunder nettoinnløste rentefond for 82 millioner kroner.