<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bjarne Skeie økte verdiene med 270 millioner

Regnskapene til Bjarne Skeie viste et overskudd på 105 millioner kroner. Den reelle verdioppgangen var imidlertid langt høyere.

Publisert 23. juni 2022 kl. 19.33
Oppdatert 24. juni 2022 klokken 08.24
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 611 ord
OPPGANG: Bjarne Skeie økte verdiene betydelig gjennom sine tre selskaper i fjor. Foto: Skagerak Maturo

Den Kristiansand-baserte seriegründeren Bjarne Skeie endte med et årsresultatet i 2021 på 64,5 millioner kroner mot 105 millioner kroner året før, gjennom sine tre hovedselskaper. 

Sammenligningen er imidlertid noe upresis, da det for Skeie Eiendom kun er morselskapet som er rapportert inn for 2021 mens det var hele konsernet i 2020. Årsresultatet gir en avkastning på egenkapitalen ved inngang av året på 3,3 prosent. 

Hovedselskapene består av Skeie Capital Investments, Skeie Technology og Skeie Eiendom. Førstnevnte står for brorparten av det samlede årsresultatet, og investerer i både aksjer og renter, og har en stor posisjon i Nekkar - et investeringsselskap med hovedaktiviteten knyttet til skipsheiser. 

Nekkar er igjen deleier i digitaliseringselskapet Intellilift, og utvikler også lukkede merder for akvakultursektoren. 

Også Skeie Technology, som fokuserer på teknologi- og energiinvesteringer, har en stor posisjon i Nekkar. Datterselskapet endte med et negativt årsresultat på 37,7 millioner kroner, og er med på dra ned den samlede avkastningen på egenkapitalen for systemet.

Skeie Capital Investments

(Mill. kr) 2021 2020
Driftsinntekter 99,8 139,5
Driftsresultat 88,0 59,7
Resultat før skatt 87,3 48,8
Resultat etter skatt 87,2 64,3

Vesentlig verdijusterte verdier 

– Vi er rimelig godt fornøyd med fjorårets resultat, og understreker at de verdijusterte resultatene er vesentlig bedre enn det som gjenspeiles i de offisielle regnskapsmessige resultatene. Sistnevnte poenget gjelder i hovedsak Skeie Eiendom og Skeie Technology, sier finansdirektør Bernhard Martin Hovden til Finansavisen.

Skeie Eiendom

(Mill. kr) 2021 2020
Driftsinntekter 3,6 5,7
Driftsresultat −16,6 −10,4
Resultat før skatt 12,7 −12,1
Resultat etter skatt 15,0 −8,7

Det verdijusterte resultatet er på omtrent 100 millioner kroner for Skeie Eiendom og 80 millioner kroner for Skeie Technology, i følge finansdirektør Hovden. For Skeie Capital Investments skal det verdijusterte resultatet sammenfalle med det offisielle regnskapet på omlag 90 millioner kroner. Det betyr en samlet verdioppgang på 270 millioner kroner.

Hvis vi legger de verdijusterte resultatene sammen og deler på den bokførte egenkapitalen ved inngangen av året, får vi en avkastningen på nesten 14 prosent. 

Fin fart i eiendom

Om eiendomsselskapet sier sørlendingen: 

– Det har vært generelt god ​drift og verdiutvikling på underliggende eiendommer,​både for næringseiendom og bolig- og næringsutviklingsprosjekter. Det er tor aktivitet på Lumber, der vi er deleiere, og selskapet har gjennomført en suksessrik transformasjon av Slottsquartalet fra kjøpesenter til kompetansesenter og skole -og studentlokasjon, der Noroff, School of technology and digital media, er en av de sentrale aktørene. Dette er en transformasjon som byen som helhet drar nytte av.

– Salgspriser, leiekontrakter og renteutvikling er de viktigste driverne for eiendom, som hadde en god utvikling gjennom 2021. For Skeie Capital Investments og Skeie Technology så var det en generelt god underliggende aksjeutvikling​slik resultatet i Skeie Capital Investment viser,​men som ikke synes i det regnskapsmessige resultatet for Skeie Technology, som i all hovedsak er tilknyttet aksjeposten i Nekkar, der vi er majoritetseier, fortsetter han.

Skeie Technology

(Mill. kr) 2021 2020
Driftsinntekter 13,6 107,8
Driftsresultat −35,8 70,4
Resultat før skatt −37,7 59,1
Resultat etter skatt −37,7 49,4

Den positive aksjeutviklingen vises ikke i resultatet på grunn av regnskapsmessige klassifiseringer av omløpsmidler i balansen. Siden januar 2020 er aksjen opp 250 prosent.

Markedsportefølje

– Hva slags andel utgjør Nekkar av verdiene på porteføljene deres?

– I Skeie Capital Investment er det​ mer eller mindre en vanlig post, mens i Skeie Technology utgjør selskapet en større post, ​omtrent 35 prosent av verdiene, sier Hovden.

– Hva synes deres om prisingen av Nekkar?

– Vi er positive til å være en langsiktig​eier og investor ​i selskapet, sier finansdirektøren, uten å ville kommentere noe mer.

– 2021 var et veldig bra år for Nekkar-aksjen, som også 2020 var, fortsetter han.

Skeie Capital Investments er også inne på eiersiden i solcelleselskapet Otovo og rederiet Wilh. Wilhemsen, mens Skeie Technology er inne i rederiet Klaveness Combination Carriers, plastgjenvinningsselskapet Quantafuel og vindselskapet Integrated Wind Solutions.

Tatt ned risikoeksponeringen

– Har dere noen short-posisjoner?

– Nei, i all hovedsak er vi «long» aksjer og renter.

– Hvordan forholder dere til markedet nå?

– På aksjeforvaltningen er vi lavere vekt mot aksjemarkedet enn det vi normalt er, og har en høyere kontantbeholdning.

– Hva med renter?

– Vi ligger lavt på rentedurasjon, avslutter Hovden.