<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Handelsbanken: – Fall i konsum påvirker ikke renteplaner

I en rapport fra Handelsbanken fremgår det at norsk konsum falt i mai i tråd med bankens estimater.

Publisert 27. juni 2022 kl. 09.08
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 139 ord
NEDGANG: Norsk konsum fortsatte fallet i mai. Dreamstime

Norsk detaljhandel falt med 0,9 prosent i mai, etter å ha falt om lag 1,9 prosent i april. Nedgangen i mai var i tråd med Handelsbankens estimater på -1 prosent.

Det var en nokså jevn nedgang i de fleste industrier, med unntak av sportsutstyr og utleiebåter, der konsumet økte. Matvarehandel falt med 1,2 prosent, som var det største standardavviket fra gjennomsnittet.

Estimerer vekst

Handelsbanken har nå et mer negativt syn på fremtidig detaljhandelutvikling. Samtidig påpekes det at konsumet fortsatt går gjennom en positiv gjenåpningseffekt, og at handel med andre land øker. Samtidig tynger høy inflasjon norsk detaljhandel. 

Norges bank opererer nå med et årlig konsumestimat på positive 6,5 prosent i 2022. Dette estimatet er ganske likt hos Handelsbanken. De forventer heller ikke at den negative utviklingen vil endre Norges Bank sin plan om renteheving.