<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kanonår for Edgar Haugen

Pengene fosser inn for eiendomskjempen Edgar Haugen, som satt igjen med 1,36 milliarder etter kraftig inntektsvekst.

Publisert 31. juli 2022 kl. 14.23
Oppdatert 31. juli 2022 klokken 14.46
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 208 ord
OVERSKUDD PÅ 1,36 MRD.: Edgar Haugens eiendomsselskap Ragde Eiendom økte kraftig fra 2020. Foto: Eivind Yggeseth

En av landets største eiendomsinvestorer, Edgar Haugen, og hans heleide eiendomsselskap Ragde Eiendom fortsetter å vokse. I fjor økte omsetningen i 2021 til 2,7 milliarder kroner, sammenlignet med 2,3 milliarder kroner året før. Dette tilsvarer en omsetningsvekst på rundt 20 prosent. 

Også lønnsomheten forbedret seg i 2021 sammenlignet med året før. Driftsresultatet endte på 1,9 milliarder kroner, mot 1,6 milliarder kroner i 2020, en økning på rundt 20 prosent.

Resultat før skatt endte på 1,48 milliarder kroner i fjor, opp fra 1,14 milliarder kroner året før. 

Ifølge årsregnskapet ble det utbetalt utbytte på 373.000 kroner for konsernet. 

Ragde Eiendom 

(Mill. kr) 2021 2020
Driftsinntekter 2.737,4 2.261,2
Driftsresultat 1.927,1 1.605,9
Resultat før skatt 1.483,9 1.141,1
Årsresultat 1.359,9 1.030,2

1,7 mill. kvadratmeter

Ved årsskiftet eide Ragde Eiendom 1,7 millioner kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell samt 16.000 parkeringsplasser og 330 leiligheter for utleie.

Konsernet består av 203 direkte og indirekte heleide datterselskap, 90 minst 50 prosent og indirekte eide datterselskap og 47 minst 20 prosent direkte og indirekte eide tilknyttede selskap. 

Ifølge årsrapporten var 2021 et år med mye aktivitet og god vekst, og konsernet har økt inntekter tilknyttet hotellvirksomheten, samt leieinntekter til fast eiendom. 

Går mot usikre tider

Styret skriver i årsberetningen at på grunn av rentenivået første halvår i 2022 og den antatte utviklingen fremover, forventer selskapet en økning av yieldene som kan virke dempende på transaksjonsaktiviteten i tiden fremover.