<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Markant fall i antall førstegangskjøpere

– Med utsikter til et høyere rentenivå enn vi har sett på mange år, tror vi at trenden med færre førstegangskjøpere vil vedvare gjennom høsten, sier adm. direktør i Norges Eiendomsforbund. 

Publisert 13. aug. 2022 kl. 09.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 287 ord
NÆR BUNNOTERING I OSLO: Adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving peker på høye boligpriser, stigende renter og utlånsforskriften som begrensende faktorer for kjøpekraften til førstegangskjøpere i pressområder.  Foto: Joakim Karlsen

Dette er det svakeste halvåret vi har registrert siden 2018, og Oslo faller tilbake til 2017-nivå, skriver Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en pressemelding tilknyttet utviklingen i antall førstegangskjøpere i boligmarkedet. 

Lave renter og midlertidige lettelser i utlånsforskriften bidro til oppgangen fra 2017 frem til 2022, mens nedgangen i årets første halvår må ses i sammenheng med høye boligpriser og at rentene er på vei oppover. 

– Etterspørselen fra førstegangskjøpere har falt markant i 2022. Etter rekordsterk etterspørsel under pandemien, er vi nær en bunnotering for førstegangskjøpere i Oslo, sier adm. direktør i NEF Carl O. Geving, og fortsetter:

– Dette minner om 2017 da vi hadde en relativt sterk priskorreksjon som startet i andre kvartal etter en forutgående periode med svært sterk boligprisvekst. 

Høyere rentenivå og utlånsforskriften

Geving utdyper at høye boligpriser, stigende renter og utlånsforskriften virker sterkt begrensende på kjøpekraften til førstegangskjøpere i pressområder. 

– Med utsikter til et høyere rentenivå enn vi har sett på mange år, tror vi at trenden med færre førstegangskjøpere vil vedvare gjennom høsten. 

Med dagens prisnivå er det mange, særlig i Oslo, som nå sliter med å kjøpe sin første bolig alene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten 35 prosent i aldersgruppen 20-39 år fikk foreldrehjelp i form av gave, arv, lån eller kausjon. 

Økning i samkjøpene

Samkjøperindeksen viste en klar økning i samkjøpene blant førstegangskjøpere i første halvår av 2022. Økningen gjelder i hele landet samlet sett, men den var tydeligst i Oslo. 

– Andelen førstegangskjøpere som tvinges til å kjøpe sammen med noen for å komme inn i boligmarkedet øker markant over hele landet, og særlig sterkt i Oslo, sier Geving.  

Han legger til at en høy og raskt økende samkjøperandel er en virkning av usunn prisvekst. 

59 prosent av førstegangskjøpere i Norge kjøpte sammen med andre i 2021.