<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

EQT frifunnet av det svenske finanstilsynet

Tilsynet etterforsket om EQT hadde ventet for lenge med å informere om at de endret sine lock up-regler. Nå er saken lagt bort.

Publisert 09:01 9. sep. 2022
Oppdatert 14:21 9. sep. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 310 ord
BLE ETTERFORSKET: EQT er et av verdens største oppkjøpsfond der norske Christian Sinding (avbildet) og Anders Misund har betydelige eierandeler. Foto: NTB

Nesten ett år etter at det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), åpnet etterforskning mot EQT, har de konkludert med at oppkjøpsfondet ikke har brutt med reglene.

– Vi er glade for at undersøkelsen har konkludert med at EQT har handlet riktig og hensiktsmessig, sier adm. direktør i EQT, Christian Sinding, i en pressemelding.

Etterforsket brudd på EU-regler

Tilsynet mente at tidspunktet for informasjonen ble håndtert feil da EQT endret sine lock up-regler, noe som gjorde at de startet etterforskning for mulig brudd på EUs markedsmisbruksforordning (MAR). 

Undersøkelsene gjaldt mistenkte overtredelser av artiklene 17 og 18 i MAR, som regulerer henholdsvis hvordan innsideinformasjon skal offentliggjøres og hvordan innsideroversikter skal opprettes.

Bakgrunnen for undersøkelsene er EQT-partnernes salg av drøyt 63 millioner EQT-aksjer for over 23 milliarder svenske kroner 7. september 2021, da fondet varslet endringer i lock-up-avtalene som har vært gjeldende siden børsnoteringen i september 2019.

I utgangspunktet skulle toppledere og partnere sitte på aksjene i tre år, men spillereglene ble brått endret og aksjesalgene møtte kritikk fra flere hold.

Burde gitt beskjed 31. august

I FI sin konklusjon skriver de at EQT burde meldt fra til markedet allerede 31. august i fjor, da styret gav mandat til selskapets finansdirektør å bestemme når en revidering av lock-up strukturen kunne gjennomføres.

På et senere møte 7. september ble det bestemt at lock up-avtalen skulle endres, og omtrent en time etter sendte de ut pressemelding om saken.

– Finanstilsynet vurderer at innsideinformasjonen i betydningen nevnt i artikkel 7.1 har fremkommet i hvert fall på styremøtet 31. august 2021. Denne informasjonen har EQT vært forpliktet til å offentliggjøre til markedet i henhold til artikkel 17.1 i MAR, står det i konklusjonen.

Videre skriver de at de har funnet visse formelle brudd.

– Disse bruddene er imidlertid så små at det ikke er anledning til å gripe inn overfor selskapet, konkluderer FI.