<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nesten 200 milliarder tapt

Uroen i verdens finansmarkeder har kostet fondskunder nesten 200 milliarder kroner hittil i år. VFF anbefaler småsparere å sitte stille i båten.

Publisert 12. okt. 2022 kl. 12.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 458 ord
PRØVER Å BEROLIGE: VFF-direktør Bernt Zakariassen. Foto: VFF

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i september ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 6.135 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av september i 1.600 milliarder kroner, etter en nedgang på nesten 58 milliarder i løpet av måneden. Forvaltningskapitalen er dermed ned nesten 208 milliarder kroner så langt i år, hvorav nettoinnløsning utgjør bare 12,3 milliarder kroner.

Altså er samlet verdifall for alle typer verdipapirfond oppe i 196 milliarder kroner hittil i 2022.

140 milliarder tapt i aksjefond

Aksjefond sto ved utgangen av september for 908 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, det vil si over 128 milliarder mindre enn ved årsskiftet.

Med nesten 12 milliarder kroner i nettotegning i samme periode snakker vi derfor om over 140 milliarder kroner i verdifall på aksjefond hittil i 2022.

VFF-direktør Bernt Zakariassen anbefaler «som alltid» langsiktige sparere ikke å selge i panikk, men å sitte stille i båten.

– Det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du over tid kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen. (...) Det er vanskelig, tilnærmet umulig, å forutsi topper og bunner. Den største risikoen for deg som sparer langsiktig er ikke å bli med på nedturene, men å gå glipp av oppturene, sier han i en pressemelding.

Salg nesten overalt

Aksjefond hadde i september en nettoinnløsning på 3.771 millioner kroner, mens rentefond ble innløst for netto 1.356 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettoinnløst for 797 millioner kroner og «andre rentefond» for 1.642 millioner kroner. Pengemarkedsfond fikk 1.084 millioner kroner i nettotegning. 

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for henholdsvis 786 og 223 millioner kroner.

Proffene kjøpte...

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 4.490 millioner kroner i september. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» innløste kundegruppen for netto 1.863 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) tegnet verdipapirfond for netto 619 millioner kroner i september, mens utenlandske kunder innløste for netto 400 millioner kroner.

...både aksje- og rentefond

Ser vi på aksjefond, nettoinnløste norske personkunder for 3.134 millioner kroner i det som ble nok en turbulent måned på verdens børser. Gjennom pensjonsmidler innløste personkundene for netto 1.000 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 962 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 598 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, innløste norske personkunder for netto 903 millioner kroner i september, mens de via pensjonsmidler innløste for netto 835 millioner kroner.

Til slutt tegnet norske institusjoner rentefond for netto 135 millioner, mens utenlandske kunder nettotegnet rentefond for 248 millioner kroner.