<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Finanstilsynet: – Økt risiko for et kraftig boligprisfall

Finanstilsynet skriver i en fersk rapport at det er økt risiko for et kraftig boligprisfall.

  Publisert 8. des. 2022 kl. 10.30
  Oppdatert 8. des. 2022 klokken 11.08
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 459 ord
  NEDTUR I SIKTE: Boligprisene kan falle kraftig, ifølge Finanstilsynet.  Dreamstime

  Finanstilsynet hevder det er økt fare for finansiell ustabilitet i tiden fremover. 

  Det skriver de i sin halvårsrapport «Finansielt utsyn», hvor de vurderer de økonomiske utsiktene. 

  Finanstilsynet trekker frem at husholdningenes gjeldsbelastning er høy, sammenlignet med andre land. Renteoppgang og økonomisk usikkerhet innebærer øker derfor risikoen for et kraftig boligprisfall.

  – Mange norske husholdninger er særlig utsatt ved en kraftig renteoppgang, inntektsbortfall og fall i boligprisene. Gjeldsproblemer i husholdningssektoren vil få store økonomiske og finansielle ringvirkninger, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

  Vider skriver de at det er økt fare for at økonomien skal stagnere, samtidig som inflasjonen holder seg høy.

  Kan bli et betydelig prisfall

  Finanstilsynet trekker videre frem at prisen på næringseiendom har økt markant gjennom det siste tiåret som følge av vekst i leiepriser og lave avkastningskrav. Bankene har også store utlån til næringseiendomsselskaper. 

  – Kraftig renteoppgang og økte risikopremier kan føre til et betydelig prisfall på næringseiendom og økt kredittrisiko for bankene. Det er også mye gjeld i næringseiendomselskapene som forfaller de neste årene, og som innebærer en betydelig refinansieringsrisiko, sier Baltzersen.

  Risikoen for at bankene vil tape penger på lån kan stige i tiden framover. Stresstesten av norske banker som Finanstilsynet la fram i juni, og den oppdaterte stresstesten som legges fram nå, viser at tapene kan bli betydelige og tære mye på bankenes kapital.

  – God soliditet er avgjørende for bankenes robusthet mot økte tap og gjør at de kan yte lån til kredittverdige kunder selv i dårlige tider. Finanstilsynet forventer at norske banker i sin kapitalplanlegging tar høyde for tap som kan inntreffe i et stagflasjonsscenario med kraftig renteoppgang, økt arbeidsledighet og krakk i eiendomsmarkedene, sier Baltzersen.

  Krigen i Ukraina og flere angrep på infrastruktur i Europa, samt generell geopolitisk usikkerhet, stiller økte krav til kriseberedskap også i finanssektoren. Risikoen for større cyberhendelser øker, noe som kan ramme kritiske funksjoner i det finansielle systemet, ifølge Finanstilsynet.

  Ikke bekymret

  Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener imidlertid at man ikke bør bekymre seg.

  BØR IKKE VÆRE BEKYMRET: Adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener priskorreksjonen er en naturlig konsekvens av renteutviklingen og økonomisk usikkerhet. Foto: Joakim Karlsen

  – Priskorreksjonen er et naturlig konsekvens av renteutviklingen og usikkerhet om den økonomiske utviklingen. Prisfallet bunner trolig ut noen måneder inn i 2023, men det blir neppe veldig dypt, sier han.

  – Fallhøyden er begrenset i det norske boligmarkedet fordi utlånsreguleringen har bidratt til en mer moderat prisvekst under pandemien enn i de fleste land, sier han videre.

  Han mener det er større grunn til bekymring for boliginvesteringene og fremtidig boligmangel. 

  – Salget av nye boliger og boligbyggingen er rammet i en helt annen grad enn salget av brukte boliger. Det vil kunne føre til boligmangel på den andre siden av boligpriskorreksjonen, og dermed bidra til å løfte boligprisene på litt sikt, sier Geving.