<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rekordtap i Protector

Protector Forsikring bokførte investeringstap på 452,1 millioner i første kvartal, hvorav 330,9 millioner ble tapt på aksjer.

Publisert 30. apr. 2020 kl. 07.21
Oppdatert 10. juli 2020 klokken 07.18
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 186 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Sverre Bjerkeli i Protector Forsikring. Foto: Eivind Yggeseth

(Saken skrives)

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Til tross for liten eksponering mot reiseliv, olje og oljeservice rapporterte Protector rekordhøye tap fra investeringsporteføljen i første kvartal. Aksjeporteføljen bidro negativt med 330,9 millioner tilsvarende hele 28,8 prosent, mens renteporteføljen viste minus på 121,1 millioner, hvilket tilsvarte minus 1,1 prosent.

Prishopp

For to uker siden rapporterte Protector at selskapet hadde en netto combined ratio på 98,3 prosent, ned fra 105,9 prosent i samme periode i fjor. Forsikringsselskapet rapporterer at den underliggende forbedringen var enda sterkere da selskapet i første kvartal i år hadde en avviklingsgevinst på 0,3 prosent mot 6,9 prosent i samme periode i fjor. 

Derimot medførte kraftige prisøkninger i Norden at Protector hadde høyere avgang i porteføljen enn normalt. Brutto forfalt premie vokste med 4 prosent, men bare 0 prosent i lokal valuta. Protector rapporterer at de hadde prisøkninger på 13,5 prosent i sin nordiske forsikringsportefølje i første kvartal.

Protector Forsikring

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Netto premieinntekternn
Sum driftsinntekternn
Teknisk resultatnn
Resultat før skattnn

Protector Forsikring

  • Internasjonalt forsikringsselskap med hovedkontor i Oslo. 
  • Konsernsjef er Sverre Bjerkeli. 
  • Grunnlagt i 2004 av Jostein Sørvoll. 
  • Har en opptjent premie for egen regning på over 2.8 milliarder kroner. 
  • Største aksjonær er Egil Stenshagen gjennom Stenshagen Invest AS.