<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tosifret millionbonus for direktører i forsikringsmygg

Protector Forsikring har i dag overført aksjer til en verdi av 12 millioner kroner i bonus til to av sine direktører.

Publisert 1. jan. 2021
Oppdatert 1. jan. 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 108 ord
BONUS: Hans Didring, direktør i Sverige i Protector Forsikring, og en kollega har fått aksjer til en verdi av 12 millioner i bonus. Foto: Protector

 

Protector Forsikring har i dag overført 200.000 egne aksjer til primærinnsider Henrik Høye, direktør UK and Public og 200.000 aksjer til primærinnsider Hans Didring, direktør i Sverige, uten vederlag. Bonusen er et ledd i en 3-årig incentivordning.

Sluttkursen på årets siste handelsdag endte på 59,60 kroner – 13,6 prosent opp i 2020. Det gjør at verdien på aksjebonusen som ble overført til Høye og Didring var nesten 12 millioner kroner hver og 24 millioner til sammen.

Etter transaksjonene eier Protector like under 3,9 millioner egne aksjer, tilsvarende 4,5 prosent av totalt utestående aksjer.

Etter transaksjonene eier Høye like over 220.000 aksjer og Didring og hans nærstående rett over 258.000 aksjer i Protector.