<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nektet hytteeiere bilvei

Skal hytteeierne få brøyte bilvei, når det ødelegger Peer Gynt-løypen ved inngangen til Rondane Nasjonalpark? Høyesterett lot en gammel reguleringsplan om skiløype få bestemme.

Publisert 27. nov. 2019
Oppdatert 29. nov. 2019
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 452 ord
VINTERKRIGEN: Ved inngangen til Rondane Nasjonalpark skulle det avgjøres om det skulle brøytes bilvei frem til hyttene – eller være skiløype, som del av et større løypenett. Foto: NTB Scanpix

Det er dessverre ikke alltid freden og roen som senker seg, selv om snøen laver ned. 

I hvert fall ikke ved Mysuseter, som ligger nord i Gudbrandsdalen helt ved inngangen til Rondane Nasjonalpark. Her går Peer Gynt-løypen.

Denne rettssaken var en viktig sak for kommunen. Det ble avgjort at den gamle reguleringsplanen hadde bindende virkning
Birgitte Bie Mørkved, Mageli

Ville brøyte

Det var bare det at flere hyttenaboer hadde gått sammen for å få lov til å brøyte vei frem til hyttene. Men kommunen nektet.

De viste til at det ikke var adgang til dette ifølge reguleringsplanen for området.

Kommunen understreket at det hadde vært skiløype der i mange tiår, som en del av et større løypenett.

– Hytteeierne ønsket nok å brøyte, fordi flere av dem ser at de blir eldre, og at det derfor er mer bekvemt å kunne kjøre helt frem til hytta, sier advokat Birgitte Bie Mørkved i advokatfirmaet Mageli.

VANT FOR KOMMUNEN: Advokat Birgitte Bie Mørkved i Mageli forteller at det er en lignende konflikt i Valdres. Foto: Mageli

Hun hadde saken for Sel kommune som vant – og fikk beholde skiløypen i området. For Høyesterett ga kommunen rett.

Flere saker

Ifølge Mørkved er ikke denne typen konflikt enestående i Norge, men det var likevel noe som gjorde den spesiell:

– Det spesielle i denne saken var at det dreide seg om en gammel reguleringsplan for området, helt tilbake til 1980-tallet, som regulerte området til skiløype, sier advokaten.

– Spørsmålet var derfor om denne gamle reguleringsplanen var bindende, slik at det fortsatt skulle være skiløypetrasé på vinteren.

Mørkved forteller at det er vanlig for hytteeierne å sette fra seg bilen på Mysuseter, for så å dra videre med snøscooter.

Peer Gynt-løypen: En reguleringsplan fra 1980-tallet ble avgjørende i saken. Foto: NTB Scanpix

Men i 2015 slo noen av hyttenaboene seg sammen og gikk til sak, for å få brøytet vei frem til hyttene sine.

– Kunne man ikke bare flytte skiløypen litt?

– Nei, det er ikke så enkelt å flytte skiløypen, selv om det har vært utredet. Det er terrengmessige utfordringer, og heller ikke enighet om hvor løypen i så fall skal gå. 

Flere konflikter

Advokaten forteller at det er en lignende konflikt som ulmer i Valdres, men der er det ikke like gamle reguleringsplaner for området.

– Det er uvanlig at det har vært regulert til skiløype så lenge som det har vært i Sel kommune.

Mørkved mener at det også spilte en rolle i Høyesterett at skiløypen er på vei inn i Rondane Nasjonalpark, og at det er villrein i området.

– Denne rettssaken var en viktig sak for kommunen. For her ble det avgjort at den gamle reguleringsplanen hadde bindende virkning, sier Mørkved.

– De fastslo med andre ord rekkevidden av en reguleringsplan.