<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Høyesterett forkaster anke fra forlagskjempene

Høyesterett er samstemte om at de fire norske forlagene samarbeidet for begrense konkurransen. 

Publisert 25. mai 2021 kl. 12.55
Oppdatert 25. mai 2021 klokken 14.35
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 290 ord
AVVISENDE: Cappelen Damm og Gyldendal fikk ankene sine avvist av Høyesterett.  Foto: Eivind Yggeseth

Høyesterett har enstemmig kommet frem til at de fire norske forlagene Gyldendal, Cappelen Damm, Aschehoug og Schibsted Forlag samarbeidet og hadde som mål å begrense konkurransen. Retten mener derfor er det ikke er nødvendig å undersøke om samarbeidet faktisk hadde konkurransebegrensende virkninger. 

Det kommer frem i en pressemelding fra domstolen tirsdag. 

«Også samarbeid som kan fjerne usikkerhet om hvordan en konkurrent vil opptre i markedet og derfor påvirke konkurransen som sådan, anses for å ha et konkurransebegrensende formål», skriver Høyesterett i dommen. 

Ankene fra Gyldendal og Cappelen Damm blir dermed forkastet.

Gebyret består

I en kommentar på dommen sier Konkurransetilsynet at de er godt fornøyde med avgjørelsen fra Høyesterett.

FORNØYD: Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

– Den bekrefter at en kollektiv boikott slik man stod overfor i denne saken er en formålsovertredelse, slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Dommen understreker at denne type samarbeid utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet. 

Gyldendal hadde i tillegg anket gebyrutmålingen, men også her forkastet Høyesterett anken fra forlaget. Gyldendal ble av Borgarting lagmannsrett idømt et gebyr 6,3 millioner kroner og dette opprettholdes etter Høyesteretts dom.

Bakgrunn

  • Konkurransetilsynet mener å ha bevis for at Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted forlag sto bak en kollektiv boikott av distributøren Interpress i 2014.
  • Denne typen samarbeid er ulovlig etter konkurranselovens § 10, som omfatter konkurransebegrensende avtaler mellom foretak.
  • Tilsynet fattet vedtak om å ilegge de fire forlagene overtredelsesgebyr på til sammen 32 millioner kroner, i mars 2017.
  • Aschehoug ble ilagt et gebyr på 9,66 millioner kroner, Cappelen Damm 9,1 millioner, Gyldendal 7,88 millioner og Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) 4,56 millioner kroner.
  • Alle forlagene, unntatt Vigmostad & Bjørke/Schibsted, krever vedtaket omgjort og har saksøkt Konkurransetilsynet. Forlagene bestrider å ha deltatt i et samarbeid om valg av distributør.