<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Home & Cottage får 275.000 i bot

Miljødirektoratet ilegger interiørkjeden et overtredelsesgebyr på 275.000 kroner.

  Publisert 5. des. 2022 kl. 10.22
  Oppdatert 5. des. 2022 klokken 14.30
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 236 ord
  FÅR BOT: Home & Cottage, her fra butikken på CC Vest i Oslo. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

  Miljødirektoratet har avdekket at Home & Cottage har brutt regelverket som skal forhindre ulovlig handel med tømmer og treprodukter.

  Etter flere tilsyn og gjentagende brudd på regelverk ilegges butikkjeden et overtredelsesgebyr på 275.000 kroner, skriver direktoratet i en pressemelding.

  Klagefristen har gått ut, og ledelsen har godtatt gebyret, opplyser Veulemans.

  Bryter miljøregelverket

  De har holdt tilsyn hos butikkjedens hovedkontor i 2019 og 2022, og den alvorligste mangelen er at Home & Cottage ikke har tilstrekkelige interne kontrollsystemer på plass som sikrer at treproduktene de selger, ikke stammer fra ulovlig hogst.

  – Miljødirektoratet ser alvorlig på at Home & Cottage hadde gjentakende avvik, etter at vi har vært på tilsyn over flere år. Vi mener at konsernledelsen i Home & Cottage ikke tar miljøregelverket på alvor, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsynet.

  Handel med tømmer og treprodukter fra ulovlig hogst er et stort klima- og miljøproblem. Ifølge Interpols Environmental Security Programme anslås det at ulovlig hogst kan utgjøre opp mot 85 prosent av avskogingen i land med mye regnskog.

  Ikke kontroll på rutinene

  Virksomheter som importerer treprodukter fra land utenfor EU/EØS skal ha et internkontrollsystem, som skal sørge for at importører har kontroll over leverandørkjeden og hvor treproduktene kommer fra – helt fra der hogsten skjer til når den krysser norske grenser, forklarer Miljødirektoratet.

  Selskapene må ha en årlig gjennomgang av risikovurderingene av treproduktenes opprinnelse og vurdere om det har skjedd endringer i leverandørkjeden.

  Spesifikt hadde ikke Home & Cottage tatt en slik årlig gjennomgang, slik regelverket krever.