<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Laerdal-konsernet knaller til med rekordoverskudd

Milliardkonsernet Laerdal kan vise til et rekordresultat for 2019. 2020 byr derimot på en «bumby ride» for livredningsgiganten.

  Publisert 15. juli 2020 kl. 16.30
  Oppdatert 30. juli 2020 klokken 11.22
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 620 ord
  LIVREDNING: – Laerdal-konsernet er på god vei med å nå sitt mål om å bidra til å redde 500,000 flere liv innen utgangen av 2020 og har ambisjon om å bidra til å redde en halv million liv årlig frem mot 2030, sier styreleder og adm. direktør Tore Lærdal.  Foto: Aleksander Ragnvaldsen

  – Konsernet leverer samlet et rekordresultat for 2019. Dette skyldes at 2019 var et godt år for konsernets investeringer og at dollaren styrket seg, sier styreleder og adm. direktør Tore Lærdal.

  –Valutastyrkingen gjør at vi har økt driftsmarginene i Lærdal Medical og har tjent relativt mer i norske kroner på våre investeringer vi har gjennom Lærdal Finans og Laerdal AS, sier han. 

  Laerdal-konsernet består av investeringsselskapene Lærdal Finans og Laerdal AS som forvalter opptjente midler fra driften til Laerdal Medical. Laerdal Medical er en internasjonal leverandør av opplæring og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Konsernet har sitt hovedsete i Stavanger. 

  Selskapet ble etablert i 1940 og hovedaksjonær er Tore Lærdal som overtok driften i ung alder. Han var med på å bygge virksomheten til det i dag er blitt et konsern i milliardklassen.  Lærdal er i dag ifølge Kapital landets 24. rikeste person med en formue på 8,4 milliarder.  

  Rekordår

  Laerdal gikk i pluss for i alle datterselskapene, med unntak av Laerdal Global Health. Driften i  Laerdal Medical et overskudd på 409 millioner. 

  I investeringsselskapet Lærdal Finans ble det overskudd på 448 millioner og Laerdal AS ga ytterligere 150 millioner i overskudd. Tilsammen ble rekordoverskuddet på rundt 950 millioner i 2019.

  Til tross for rekordresultatet var det ifølge konsernsjef og styreleder Tore Lærdal et par bremseklosser for det bunnsolide resultatet til Laerdal Medical.

  –Selve omsetningen er omtrent uendret for Laerdal, på tross av at vi i 2019 avviklet salg for rundt 300 millioner kroner for enkelte handelsprodukter. 

  – Vi hadde ifjor også store utviklingskostnader for å dra bedriften gjennom en digital omstilling. Vi økte antall ansatte innen produkt- og systemutvikling med rundt 30 prosent.

  På spørsmål om hva som er suksessformelen til konsernets sterke resultater og vekst over tid, peker Lærdal i flere retninger: 

  – Vi gjennomfører en viktig samfunnsoppgave hvor det er store udekkede behov. Vi har et langsiktig eierskap, tiltrukket oss dyktige medarbeidere og bygget opp et nettverk av gode samarbeidspartnere, sier Lærdal. 

  Coronastopp 

  Lærdal kan smile over fjorårets resultater, men 2020 har så langt ikke vært rett frem:

  – Situasjonen så lenge ut til å få store konsekvenser for vårt salg, og vi gikk kraftig tilbake i mars og april. Ordre til for eksempel undervisningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner stoppet opp, sier han.  

  SMITTEVERN: Opplæring i livredning har blitt mer vrient i frykt for coronasmitte. Foto: Laerdal Medical

  – Likevel har vi gradvis klart å hente oss inn igjen utover våren. Dette er imidlertid på ingen måte over, og det er vanskelig å si hvordan det vil ende i 2020. Men jeg tror nå like fullt vi havner godt på plussiden.

  Digital satsing og  luftveisbehandling har imidlertid fått en boom, ifølge konserntoppen:

  – Coronasituasjonen har også gitt oss noen muligheter. Produkter vi tilbyr via digitale løsninger har fått et merkbart boost. Digitalt tilbud løser også utfordringen med sosial distansering, sier Lærdal. 

  – Samtidig har vi også opplevd en økt etterspørsel etter våre produkter for akutt luftveisbehandling, sier han videre.

  En million liv årlig

  Lærdal har igjennom sin virksomhet hatt som mål om å bidra til å redde en halv million menneskeliv innen utgangen av 2020. Dette målet ligger ifølge Lærdal an til å bli nådd og virksomheten gjør et hopp i ambisjonsnivå frem mot 2030.

  – Vi har akkurat lansert vårt målsetting for 2030, som er å hjelpe til å redde en million flere liv hvert år, sier Lærdal. 

  – Vi skal bidra til at våre mange samarbeidspartnere blir enda bedre i gjennomføringen av sine programmer. Dette skal vi gjøre gjennom å bidra til at fødselshjelpere og innsatspersonell får bedre opplæring og utstyr. Her skal vi bidra i alle deler av redningskjeden, utdyper han.

  Laerdal-konsernet planlegger å realisere ambisjonen gjennom sitt nonprofit selskap Laerdal Global Health og et nyetablert investeringsfond. Fondet ble opprette ved begynnelsen av året og skal investere 100 millioner dollar  gjennom de neste 5-8 årene i rundt 15-20 teknologiselskaper.