<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

BerGenBio dobler effekten i blodkreftbehandling

Behandling av eldre pasienter med blodkrefttypen AML blir langt mer effektiv med BerGenBios bemcentinib, viser nye data fra selskapet. 

Publisert 11. juni 2021 kl. 10.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 212 ord
LOVENDE RESULTATER: For BerGenBio og adm. direktør Richard Godfrey. Foto: Eivind Yggeseth

 

Foreløpige overlevelsesdata fra den pågående fase II-studien med AML-pasienter med tilbakefall viser lovende resultater, opplyser BerGenBio.

STØRSTE AKSJONÆR: Trond Mohn. Foto: Håkon Sæbø

Dataene skal presenteres på årets European Haematology Association-seminar (EHA), som startet onsdag og pågår til 17. juni.

I studien kombineres BerGenBios bemcentinib med lav-dose cytarabin (LDAC) hos eldre pasienter med blodkrefttypen akutt myelogen leukemi (AML) med tilbakefall.

Kombinasjonen viser dobbelt så gode resultater som standardbehandlingen, ifølge selskapet.

BerGenBio har Trond Mohns Meteva som største aksjonær, med 27 prosent av aksjene.

Respons og overlevelse

Fase II omfatter 27 AML-pasienter, der sikkerhet og effekt nå vurderes sammen med såkalt translasjonsanalyse. De foreløpige dataene viser at kombinasjonen av bemcentinib og LDAC er effektiv og godt tolerert blant eldre AML-pasienter med tilbakefall og som er uegnet for intensiv cellegiftsbehandling.

For en gruppe på 16 av pasientene er såkalt total responsrate på 31 prosent og median totaloverlevelse på 13,3 måneder.

For en undergruppe på 11 pasienter, som fikk to eller flere sykluser av behandlingen, melder BerGenBio om økt klinisk fordel. Det er observert en responsrate på 36 prosent, samt «oppmuntrende» totaloverlevelse.

Selskapet viser til at behandling med kun LDAC viser responsrater på mellom 13 og 17 prosent samt median overlevelsesrate på mellom 4,1 og 5,6 måneder.

Dataene er imidlertid ikke endelige, og de kan potensielt endres, presiserer BerGenBio.