<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norske Skog tjente én milliard i tredje kvartal

  Publisert 31. okt. 2019 kl. 07.14
  Oppdatert 31. okt. 2019 klokken 13.21
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 384 ord
  OMSETNINGEN FALLER: Omsetningen faller for Norske Skog, men lønnsomheten er god. Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, kan være fornøyd. Foto: Eivind Yggeseth

  Norske Skog presenterte sitt første kvartalsresultat torsdag etter noteringen på Oslo Børs i oktober.

  Resultatet ble 1.018 millioner kroner, opp fra 1.006 millioner kroner ved samme korsvei året før.

  Det gir et resultat per aksje på 12,33 kroner i kvartalet, opp fra 12,20 kroner i fjor.

  Driftsresultatet landet på 1.113 millioner kroner, mot 163 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

  Endring i virkelig verdi av selskapets energikontrakter trakk resultatet fra driften opp med 696 millioner kroner i kvartalet.

  Ebitda kom inn på 505 millioner kroner, opp fra 302 millioner kroner i fjor.

  «EBITDA ble påvirket av gevinst ved salg av vannrettigheter tilknyttet Albury og tilsagn om CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs», heter det i en melding.

  Norske Skog omsatte for 3.187 millioner kroner i kvartalet, en nedgang fra 3.263 millioner kroner fra samme korsvei året før.

  «Salgsvolumene og salgsprisene i Europa falt noe i tredje kvartal. Lavere innenlandsk etterspørsel i Australasia resulterte i et høyere eksportsalg til lav-margin markeder i Asia», skriver selskapet.

  Avkastningen på investert kapital (annualisert) var 30,8 prosent, opp fra 18,2 prosent i fjor.

  Kontantstrømmen fra driften utgjorde 150 millioner kroner, opp fra 112 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

  Ved utgangen av kartalet hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på beskjedne 852 millioner kroner, ned fra 2.268 millioner kroner 12 måneder tidligere.

  - Etter en vellykket børsnotering, er jeg svært tilfreds med å presentere et finansielt robust selskap som leverer solide økonomiske resultater til tross for utfordrende markedsforhold, spesielt for de australske fabrikkene. Salget av Albury-fabrikken vil betydelig styrke vår kontantbeholdning og redusere vår eksponering til de asiatiske lav-marginmarkedene fra 2020, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, i en melding.

  Utsikter

  «Markedsbalansen for publikasjonspapirer i Europa støttes av de annonserte kapasitetsstengelser og konverteringer i bransjen. Prisene har gått ned i tredje kvartal, og prisene forventes å holdes på nåværende nivå inn i det kommende kvartalet. Effekten av reduksjoner i salgspriser motvirkes i stor grad av reduserte kostnader på energi, massevirke og resirkulert papir», skriver selskapet.

  «Etter avvikling av avispapirproduksjon ved Albury i Australia i desember 2019, vil det være en vesentlig eksportreduksjon fra dagens nivå utover det innenlandske forbruket. Dette vil redusere regionens eksponering til det volatile og nåværende lavt prisede markedet i Asia, samt redusere valutaeksponeringen i regionen. Drevet av regional leveranseoptimalisering og eksportreduksjon, forventer vi at den regionale EBITDA vil forbedre seg med cirka 80 millioner kroner i 2020», heter det videre.