<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Arendals Foss fastholder utbytte

Arendals Fossekompani velger å opprettholde forslaget om betaling av et utbytte på 56 kroner pr. aksje etter fjoråret.

Publisert 15. apr. 2020 kl. 11.27
Oppdatert 15. apr. 2020 klokken 14.57
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 340 ord
SJEF: Ørjan Svanevik er konsernsjef i Arendals Fossekompani.   Foto: Arendals Fossekompani

– Arendals Fossekompani er et bunnsolid selskap. I en tid da bedrifter strammer inn, er det positivt at sterke, norske selskaper står ved tidligere meddelte intensjoner om å betale utbytte for 2019. Det tilfører den norske økonomien sårt tiltrengt kapital og bidrar til å holde den økonomiske aktiviteten i samfunnet oppe, sier styreleder Jon Hindar i Arendals Fossekompani.

Overfor generalforsamlingen opprettholder styret forslaget fra i vinter om at det utbetales et utbytte på 56 kroner pr. aksje etter 2019.

For inneværende år legges det opp til kvartalsvise utbytter, der første vurdering vil skje etter avslutningen av andre kvartal med eventuell utbetaling i september.

– Står solid

Selskapet tar covid 19-pandemien på alvor og har innført strenge tiltak. Noen av dem vil begrense negativ finansiell og operativ påvirkning og bidra til å sikre likviditeten, heter det i en børsmelding onsdag.

– Vi har iverksatt strenge tiltak for å ivareta våre ansatte og sørge for trygge relasjoner til våre samarbeidspartnere og kunder. Det er vår førsteprioritet. Samtidig er markedene til våre selskaper preget av høy usikkerhet, finansiell uro og kraftige finanspolitiske inngrep. Vi har tatt grep for å gjøre porteføljeselskapene enda mer robuste og sikret dem kortsiktig likviditet, sier adm. direktør Ørjan Svanevik. 

– Det er ingen grunn til å tro at AFK kommer uberørt gjennom covid-19-pandemien, men selskapet har en sterk finansiell posisjon, og står solid også i den ekstraordinære situasjonen som vi nå midlertidig befinner oss i, sier han.

Av årsberetningen fremgår det at Svanevik i fjor mottok lønn og andre innberetningspliktige ytelser på nær 1,6 millioner kroner etter at han tiltrådte 1. september.

Bonus til Roth

Forgjengeren, Jarle Roth, fikk lønn og andre ytelser på vel 4,3 millioner kroner frem til han sluttet for å overta konsernsjefjobben i Umoe ved utgangen av august. 

Av denne summen var 916.000 kroner bonus for 2018 som selskapet utbetalte i fjor.

Arendals Foss-aksjen har falt 5,7 prosent i år. Svanevik kjøpte 3.000 aksjer i selskapet med 15 prosent rabatt og tre års bindingstid. Disse aksjene er «in-the money» selv uten rabatten.

Generalforsamlingen, som er berammet til 5. mai, skal holdes som telefonmøte på grunn av corona-smitten.