<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Trenger folk etter å ha kuttet 80 prosent

Philly Shipyard har vunnet en kjempekontrakt, men det er usikkert hvor mange av de tidligere ansatte som kommer tilbake etter kraftige bemanningskutt.

Publisert 5. mai 2020 kl. 08.02
Oppdatert 5. mai 2020 klokken 14.16
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 582 ord
LA FREM TALL: Marad-skip på vei inn i dokk ved Philly Shipyard. Foto: Philly Shipyard

Philly Shipyard rapporterer fall i inntektene fra 18,9 millioner dollar i første kvartal i fjor til 7,5 millioner dollar i første kvartal i år. Det medførte et driftsunderskudd før avskrivninger på 5,8 millioner dollar, ned fra et tilsvarende underskudd på 1,5 millioner dollar i første kvartal 2019.

Verftet konsentrerer seg nå om å kontrollere kostnader og likviditet mens det forbereder seg på produksjonsstart for det første NSMV-treningsskipet (National Security Multi-Mission Vessel).

Rett etter utløpet av kvartalet fikk selskapet en ordre på inntil fem slike skip, hvorav de to første er faste ordrer og skal leveres i 2023 til en pris på 630 millioner dollar, tilsvarende nær 6,5 milliarder kroner.

Trenger arbeidskraft

Totalt kan bestillingen på vegne av U.S. Department of Transportations Maritime Administration (Marad) utgjøre 1,5 milliarder dollar, eller mer enn 15 milliarder kroner.

Men for å kunne gjennomføre dette byggeprogrammet må Philly-verftet – som ved utgangen av mars sysselsatte cirka 300 ansatte – gjennomføre en vesentlig oppbemanning.

Staben er kraftig redusert fra 2018, i takt med synkende oppdragsmengde og ferdigstilling av tidligere inngåtte nybyggingskontrakter, og dekker nå kun behovet for reparasjonsoppdrag og dokksetting av skip.

Vel 80 prosent av arbeidsstokken ved begynnelsen av 2018 er borte. Da er ansatte hos underleverandører som Philly har benyttet seg av inkludert.

Spørsmålet nå er om det lykkes verftsledelsen å få folk tilbake i jobb slik at de nye skipene kan bygges og leveres som planlagt.

Styret påpeker selv denne usikkerheten i kvartalsrapporten som ble offentliggjort tirsdag. Der fremholdes det at Philly Shipyards produktivitet og lønnsomhet avhenger av at det kan tiltrekke seg og beholde velkvalifiserte arbeidstagere.

Ny design

Et annet usikkerhetsmoment i forbindelse med milliardkontrakten er at NSMV-fartøyene er en helt ny skipstype – en prototyp – noe som innebærer høyere design- og gjennomføringsrisiko enn for eksempel ved seriebygging av produkttankskip, en av Philly-verftets spesialiteter.

I verste fall kan det oppstå problemer med å levere skipene i tide og til de avtalte spesifikasjonene. I ytterste konsekvens kan resultatet bli at verftet må betale dagbøter eller at kontrakten kanselleres.

I aksjemarkedet ble nyheten om kontrakten mottatt med jubel da den ble kjent for en knapp måned siden. På topp var aksjen opp 125 prosent til 92,20 kroner, noe som priset verftsselskapet til i overkant av 1,1 milliarder kroner. Tirsdag formiddag var kursen 79,60 kroner, 86,4 prosent mer enn ved årsskiftet.

«I USA er det allerede blitt tildelt midler for tre skip over statsbudsjettet, og i det siste budsjettforslaget fra Donald Trump er det allerede foreslått penger til et fjerde skip. Det første er alltid vanskeligst å bygge, så jeg ser prisene er gradert nedover, noe som er naturlig. Hvis myndighetene plutselig velger å gi de tre siste skipene til andre verft, vil regningen bli høyere», sa investor Lars Brandeggen til Finansavisen da bestillingen ble offentliggjort.

Hvor gode marginer Philly Shipyard vil få, er vanskelig å si, men det amerikanske verftet Huntington Ingalls, som bygger til forsvaret, har en driftsmargin på rundt 8 prosent.

«Hvis man regner med en driftsmargin på 5 prosent, blir det fort veldig mye penger sammenlignet med dagens markedsverdi», sa Brandeggen.

44,5 mill. dollar i cash

Philly nedbetalte et såkalt Welcome Fund-loan med 60 millioner dollar i første kvartal, og hadde en kontantbeholdning på 44,5 millioner dollar ved utgangen av mars ekskludert bundede likvider på 2,7 millioner.

Røkke-eide Aker er største aksjonær med 57 prosent av aksjene, etterfulgt av to amerikanske fond. De tre største eierne eier reelt sett 83 prosent av Philly Shipyard, justert for egne aksjer verftet eier.

Verftssjef er nordmannen Steinar Nerbøvik, som tidligere var direktør på Langsten-verftet i Tomrefjord utenfor Molde.

Philly Shipyard

(Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19
Driftsinntekter 7,5 18,9
Driftsresultat -7,5 -3,3
Resultat før skatt -7,6 -3,4
Resultat etter skatt 7,4 -3,4