<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Usikker på markedet

Scana fortsetter å levere positive resultater, men er usikker på markedsutviklingen. 

Publisert 08:27 7. mai 2021
Oppdatert 13:52 7. mai 2021
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 377 ord
BEDRER DRIFTEN, MEN ER USIKKER PÅ MARKEDET: Styrk Bekkenes, adm. direktør i Scana. Foto: Scana

 

Etter å ha levert et negativt resultat i første kvartal i fjor, har Scana hatt positive resultater i alle de påfølgende kvartalene. 

I årets første kvartal fikk selskapet et resultat før skatt på 3,4 millioner kroner, av en omsetning på 92 millioner.  Kontantstrømmen fra driften var også positiv med 9,3 millioner kroner.

Selv om Scana starter 2021 med en lavere kostnadsbase enn i fjor og leverer både omsetnings- og inntjeningsvekst i forhold til første kvartal for et år siden, understreker selskapet at covid-19-utbruddet påvirker aktivitetsnivået og markedene. 

«Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i våre markeder og hos flere av våre kunder og leverandører, noe som også vil kunne påvirke Scanas aktivitet og økonomiske situasjon», skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

«Til tross for en sterk pipeline i flere av porteføljeselskapene, ser vi at prosjekter knyttet til nybygging og konverteringer skyves ut i tid. Selskapet overvåker utviklingen tett og vurderer løpende nødvendige kostnadstilpasninger og tiltak for å sikre lønnsomhet og drift av konsernet.»

Samidig peker Scana på at porteføljeselskapet Skarpenords etablering på Vestlandet for å komme tettere på den maritime klyngen ventes  å bidra til økt vekst og inntjening på sikt.

Ordrereserven litt ned

Scana hadde en ordreinngang på 58 millioner kroner i kvartalet, ned fra 87 millioner i samme kvartal i fjor. Ordrereserven var på 182 millioner, opp fra tilsvarende periode i fjor, men ned i forhold til fjerde kvartal da den var på 220 millioner.

De neste kvartalene skal konsernets porteføljeselskaper ferdigstille flere prosjekter, deriblant forankringskomponenter til Equinors nye havvindanlegg Hywind Tampen og oppgradering av ventilstyresystemet til produksjonsskipet «Jotun».

Økt egenkapital og lavere gjeld

Som følge av overskuddet, øker selskapets egenkapital. 

Scana hadde samtidig en likviditetsreserve på 58 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.

Det seneste året har selskapet redusert netto rentebærende gjeld fra 79 millioner til 26,5 millioner kroner. 

Scana

(Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20
Driftsinntekter 91,9 76,1
Driftsresultat 5,0 0,4
Resultat før skatt 3,0 -5,6
Resultat etter skatt 3,0 -5,6

Scana

  • Morselskap for en gruppe utstyrs- og tjenesteleverandør til marin industri. 
  • Eier selskapene Skarpenord, Subseatec og Seasystems. Byttet i 2020 navn fra Incus Investor til Scana. 
  • Har hovedkontor i Stavanger, og adm. direktør er Styrk Bekkenes.