<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Røkke og Aker starter Venture- og PE-fond: – Tiden er riktig for å tenke nytt

25 år år etter at Røkke kjøpte seg opp i Aker og fusjonerte det med sitt eget RGI skjer det nye ting. Aker starter med kapitalforvaltning og åpner for å fusjonere seg selv med en ny partner.

Publisert 5. nov. 2021
Oppdatert 5. nov. 2021
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 972 ord
INDUSTRIBYGGEREN: Kjell Inge Røkke er kjent for å ha bygget opp både fiskeri-, leverandør- og oljeindustri. Nå satser han på kapitalforvaltning gjennom nye Aker-satsinger. Her er han avbildet på Paretokonferansen 2020. Foto: Iván Kverme

 

I forbindelse med at Aker har offentliggjort regnskapet for tredje kvartal, har storaksjonær Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen skrevet brev til aksjonærene. 

Der kommer det frem at Aker nå er i gang med en ny satsing, på toppen av oljevirksomhet, satsing på offshore oppdrett, industriell digitalisering og eiendom: De starter med kapitalforvaltning.

Dermed vil investorer etter hvert både kunne satse på Røkke-systemet gjennom å kjøper aksjer i de ulike selskapene og gjennom å sette penger i fondene deres.

– Aker har tatt sine første steg som forvalter av tredjeparts penger i fond. Aker etablerer aktiv kapitalforvaltning (asset management) som et nytt virksomhetsområde med Aker Venture Capital og Aker Private Equity som de første initiativene, skriver de to.

Dette blir en tredje fot i Aker-systemet, ved siden av den finansielle og industrielle porteføljen av selskaper og investeringer.

Bakgrunnen for satsingen oppsummerer Røkke og Eriksen slik: 

– Vi opplever en stor «dealflow» med mange muligheter. Tilgang på mennesker og kapital gjør at vi kan skalere opp bedrifter og satsinger. Vi settes i stand til å gjennomføre flere prosjekter som involverer både privat og offentlig kapital. Vi åpner for samarbeide med nye partnere og aktører, og utvider investorbasen vår, skriver de to og legger til: 

– I sum vil det skape aksjonærverdier og generere løpende inntekter til Aker.

De trekker frem satsingen sin i Narvik som eksempel, der Aker har skissert opp mulighetene for en rekke grønne industriprosjekter bygget opp på regionens tilgang på grønn kraft. For å realisere planene trengs det investeringer på over 50 milliarder, mener Aker. 

– Det er ikke mulig å få til uten å kombinere industrielt eierskap med tilgang på rett type kapital til konkurransedyktige vilkår. Vår inntreden i aktiv kapitalforvaltning åpner for det.

– Det klingende fornavnet» Khash

Aker-systemet har allerede begynt å avklare en del navn og roller i den nye satsinger.

  • Under Aker Private Equity etableres selskapet OrbeNovo med tidligere BP-sjef Bob Dudley som styreleder.

Eriksen, Røkke og Dudley kjenner hverandre godt, blant annet fra etableringen av oljeselskapet Aker BP - en fusjon som har vært særdeles verdiskapende for Aker.

OrbeNovo (den nye verden) etableres i London og skal ledes av en tidligere partner i PE-fondet Bluewater med det Røkke og Eriksen beskriver som «det klingende fornavnet» Khash - hans fulle navn er Khash Mohajerani.

  • Aker Venture Capital skal ledes av Martin Bech Holte, som i dag er investeringsdirektør i Aker
  • Lene Landøy skal lede Akers industrielle investeringer, som fortsatt utgjør «tyngdepunktet» av Aker, ifølge selskapet.

Landøy har tidligere jobbet i Equinor før hun kom over til Aker-systemet og jobbet fire år i oljeselskapet Aker BP, blant annet som direktør for strategi og forretningsutvikling.

Egne penger først

For Venture-satsingen vises det til Akers satsing på selskaper som Cognite, Aize, Abelee, Seetee og Just Technologies. 

– Ambisjonen er å ta ventureinvesteringer til neste nivå. I første fase vil det gjøres med Akers egen kapital. Etter at vi har fått på plass et godt rammeverk, vil vi åpne for ekstern kapital, skriver de to, uten å spesifisere tidsrammen.

I Venture blir det i første omgang tre fond: RunwayFBU, Axis og Clara, som fokuserer på programvare, industriell programvare og industriell teknologi.

Når det gjelder private equity-satsingen vil Aker «være ankerinvestor i det første fondet» som OrbeNovo skal forvalte.

I tillegg til OrbeNovo har Aker gitt selskapet Converto mandat til å «utvikle Akers verdier» i Akastor, Philly Shipyard, American Shipping Company, Solstad Offshore, Norron og noen mindre engasjementer.

– Dette er selskaper som har vært en del av Akers portefølje i flere år, men som nå vil nyte godt av Convertos enda mer fokuserte eieroppfølging.

Det er Akers tidligere finansdirektør Frank O-Reite som er største aksjonær og styreleder i Converto. Dette skal «i praksis bli drevet som et selvstendig fond» hvor Aker er 100 prosent LP-investor.

«Røkke-rabatten»

Når Røkke og Eriksen først er på det historiske og reflekterende sporet, begir de seg også inn på temaet Aker-aksjen.

– Aker ASA i sin nåværende form ble notert på Oslo Børs i 2004. I løpet av 17 år har det vært et par mindre fusjoner, men ingen emisjoner, skriver de to og spør hva Akers rolle skal være på Oslo Børs: 

–Investorer utfordrer oss på hva vi vil iverksette av tiltak for å synliggjøre verdiene.

Opp gjennom årene har flere analytikere og kommentatorer pekt på rabatten i Aker-aksjen, altså at aksjekursen ligger under de underliggende verdiene. Dette kan for eksempel utspille seg ved at Aker-aksjen prises til verdien av Aker BP-eierskapet og et par andre selskaper, mens man får en rekke andre eierposter hos Aker «gratis» med på kjøpet.

Røkke og Eriksen illustrerer selv rabatt-poenget: 

– Akers verdijusterte egenkapital var 70,8 milliarder kroner per utgangen av tredje kvartal, og på samme tidspunkt var Akers markedsverdi 51,4 milliarder kroner på Oslo Børs. Den samlede verdien av Akers børsnoterte aksjer var 68,7 milliarder kroner, skriver de to og fortsetter: 

– Samtidig må det trekkes frem at en stor andel av verdiskapningen i Aker ligger i merverdien i våre unoterte selskaper som Cognite, Aize og Aker Property Group.

Aker opplyser at kostprisen deres på Cognite-aksjene var 42 millioner, mens verdien etter at Accel og TCV kom inn som medeiere ble satt til 6,7 milliarder.

Holder Aker på børs

Et grep som kan tas for å løfte kursen på Aker-aksjen er tilbakekjøp av aksjer, noe Røkke og Eriksen kaller et «tveegget sverd»:

– Det vil redusere likviditeten i aksjen, hvor det allerede er begrenset friflyt. I realiteten øker det belåningen, og begrenser den finansielle og industrielle handlefriheten, skriver de to.

For de som lurte på om Røkke vurderte å kjøpe ut de andre eierne, så blir det blankt avvist: 

– Å ta Aker privat gjennom et frivillig tilbud og deretter tvangsinnløsning, er fullstendig uaktuelt for TRG, skriver de med referanse til Røkkes holdingselskap.

Det eneste de åpner for er en mulig fusjon: 

– En mulighet vil kunne være å fusjonere med en partner eller et eksternt selskap som minst priser Aker til underliggende verdier inklusiv det verdipotensiale vi mener ligger i aksjene. Det vil gi alle aksjonærene et verdiløft.