<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Yara knuser omsetning fra fjoråret

Yara nær doblet inntjeningen i andre kvartal og slo analytikernes forventninger med klar margin. Nitrogenmangel og prisøkninger skaper imidlertid usikkerhet.

Publisert 19. juli 2022 kl. 08.02
Oppdatert 19. juli 2022 klokken 12.37
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 242 ord
SER STOR RISIKO: Yara og konsernsjef Svein Tore Holsether frykter nitrogenmangel og ytterligere prisvekst. Foto: Iván Kverme

 

Yara fikk i andre kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1.475 millioner dollar eksklusive spesielle poster, mot 775 millioner dollar i andre kvartal i fjor. Konsensus på forhånd var på 1.399 millioner dollar.

Omsetningen ble økt fra 3.947 millioner dollar til 6.453 millioner, mens resultatet før skatt økte fra 706 til 921 millioner dollar. Estimater innhentet av Infront pekte mot 6.348 millioner dollar i driftsinntekter og 1.089 millioner dollar i resultat før skatt.

Yara hadde mer enn en dobling av det ordinære driftsresultatet for kvartalet, fra 477 millioner dollar under fjorårets til 1.233 millioner dollar i årets andre kvartal.

Yara leverer dermed økt inntjening med høyere priser og sterke prestasjoner fra utenlandske eiendeler. Hvilket kompenserer for høyere råvarepriser i Europa og lavere volumer.

– Stor risiko

I kvartalsrapporten trekker konsernsjef Svein Tore Holsether frem at selskapets modell forblir robust, men at det er en «stor risiko for nitrogenmangel og videre prisøkninger dersom gassituasjonen i Europa forverres ytterligere».

Resultatet etter skatt endte på 664 millioner dollar, hvilket tilsvarer 2,61 dollar aksjen.

For ett år siden var resultatet 539 millioner dollar – eller 2,10 dollar pr. aksje.

Redusert kontantstrøm

Selskapets operasjonelle kontantstrøm for andre kvartal var 96 millioner dollar lavere enn året før. Selskapet forklarer dette med at høyere driftsresultat ble mer enn utlignet av økningen i arbeidskapital.

Økningen i arbeidskapital er drevet av økningen i råvarepriser, fraktrater og utbetalinger knyttet til etablering av sikringskontrakter i utenlandsk valuta for sentrale markeder.

Yara

(Mill. USD) 2. kv./22 2. kv./21
Driftsinntekter 6.453 3.947
EBITDA (eksl. spesielle eiendeler) 1.475 775
Driftsresultat 1.223 477
Resultat før skatt 921 706
Resultat etter skatt 664 539