<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

OCI doblet nesten EBITDA-resultatet

OCI kan vise til en solid vekst i omsetning og EBITDA-resultat.

  Publisert 3. nov. 2022 kl. 10.02
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 211 ord

  OCI oppnådde et justert EBITDA-resultat på 962 millioner dollar i tredje kvartal 2022, sammenlignet med 501 millioner dollar samme periode året før. Omsetningen i kvartalet steg til 2.330 millioner dollar fra 1.537 millioner dollar.

  OCI venter at tilbudet av nitrogen vil bli strukturelt strammere i perioden 2023-2026, som vil resulterer i et estimert markedsunderskudd på rundt 7 millioner tonn urea og et ammoniakkmarked som også er strukturelt short.

  «Det er god visibilitet på nytt tilbud ettersom det tar fire til fem år å bygge et greenfield-anlegg fra design til idriftsettelse. Videre fører økt miljøfokus til en etableringsbarriere som begrenser tillegg grå kapasitet. Merk også at erstatningsverdiene er høyere enn i den siste syklusen med kapasitetsøkninger på grunn av inflasjonspress», heter det i rapporten.

  Videre skriver OCI at med høye gasskostnader har produksjonskutt i Vest-Europa ført til reduksjon på 20 prosent i CAN- og UAN-produksjon så langt denne sesongen. Samtidig var etterspørselsdestruksjonen liten i 2021/22-sesongen, som har resultert i lave lagre.

  «Europeiske bønder er underforsynt og vil være avhengige av import selv om størstedelen av europeisk nitrogenproduksjon starter opp igjen», skriver OCI.

  Selskapet mener ureaeksport fra Kina er nødvendig for å balansere markedet, men denne ventes å forbli lav på mellomlang sikt, med eksportkontroller på plass til minst andre halvår 2023 for å prioritere innenlandsk tilbud.

  TDN Direkt