<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Aker-verdiene falt tre milliarder

Volatilitet og usikkerhet sendte Aker-konsernets verdier til 69 milliarder kroner i tredje kvartal.

  Publisert 4. nov. 2022 kl. 07.01
  Oppdatert 4. nov. 2022 klokken 09.31
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 255 ord
  LA FREM TALL: Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker. Andreas Drange Jensen

   

  Saken oppdateres!

  Kjell Inge Røkkes Aker legger fredag morgen frem tall for tredje kvartal.

  Aker-konsernet avsluttet rundt av tredje kvartal med en verdijustert egenkapital (NAV) på 69 milliarder kroner, ned fra 72 milliarder i første kvartal, opplyses det.

  «Vi rapporterer nok et kvartal preget av ekstrem volatilitet og usikkerhet. Aldri i løpet av mine nesten fjorten år ved roret i Aker har jeg vært vitne til at geopolitikk har hatt en så sterk innvirkning på energimarkedene eller energisikkerheten,» skriver adm. konsernsjef Øyvind Eriksen. 

  Aker-verdier

   

  (Mill. kr)
  Investering Eierandel (%) Verdi pr. 3.kv/22 Verdi pr. 2.kv/22

  Verdiendring (%)*

  Aker BP 21,2 41.818 45.758 −8,6
  Aker Horizons 67,5 6.398 7.391 −13,4
  Cognite 50,5 6.684 6.684 0,0
  Aker Solutions 39,41 7.397 5.190 42,5
  Aker BioMarine 77,8 3.056 3.396 −10,0
  Salmar Aker Ocean 15 656 656 0,0
  Aker Energy 50,8 990 990 0,0
  Aize 73 37 37 0,0
  Finansielle investeringer 15,1 11.924 11.514 3,6
  Netto rentebærende gjeld n 1.591 3.115 −48,9
  Netto verdijustert egenkapital n 69.787 71.951 −3,0

  Pr. tredje kvartal var Akers industri-portefølje verdt 67 milliarder kroner. Verdinedgangen på 3,1 milliarder sammenlignet med andre kvartal skyldes ifølge Aker i hovedsak verdinedgangen på investeringene i Aker BP samt Aker Horizons og Aker BioMarine, delvis oppveid av verdiøkningen i Aker Solutions.

  Verdien av Akers finansielle investeringsportefølje var på 11,9 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, en økning fra 11,5 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

  Kontantutbytte

  Akers likviditetsreserve, inkludert ubenyttede kredittfasiliteter, var på 7,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

  Verdijustert egenkapitalandel var på 87 prosent, mot 88 prosent ved utgangen av andre kvartal. Selskapet skriver at basert på selskapets egenkapital- og likviditetsposisjon har Akers styre vedtatt å utbetale et kontantutbytte til Akers aksjonærer på 14,50 kroner pr. aksje i fjerde kvartal, for et samlet utbytte på 29 kroner pr. aksje utbetalt i 2022. Totalt utbytte er basert på 2021-regnskapet og tilsvarer 3,1 prosent av NAV pr. 31. desember 2021.

  SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00