<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Noah investerer 300 millioner på Langøya

Noah skal bruke 300 millioner kroner på å bygge et nytt avvanningsanlegg på Langøya. Det betyr behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall til minst 2030.

    Publisert 5. des. 2022 kl. 21.19
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 611 ord
    FORLENGER LEVETIDEN: Langøya er Oslofjordens nest største øy, med et tidligere kalksteinsuttak. Avfallsdeponiet der sto i vare for å bli stengt i 2024, men er nå forlenet til 2030. Nå skal øya restaureres av Noah med behandlede avfallsfraksjoner. FOTO: NOAH