<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil kvotere innvandrere til jobb i staten

Regjeringen vil sette i gang forsøk med kvotering av innvandrere til jobber i staten.

    Publisert 20. sep. 2007 kl. 06.37
    Oppdatert 13. des. 2013 klokken 23.27
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 195 ord

    Dette opplyser fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).Prøveprosjektet innebærer at personer med minoritetsbakgrunn skal foretrekkes når søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner.- Selv om ledigheten går ned også blant innvandrere, er den tre ganger så høy blant førstegenerasjonsinnvandrere som for den øvrige befolkningen. Selv om det kan være argumenter mot kvotering og særbehandling, er de ikke gode nok. Ledigheten blant innvandrere er for høy, sier Grande Røys til Dagbladet.Så langt er det klart at Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeidstilsynet, NAV og UDI skal innføre kvoteringsregler. Inntil tolv statsetater skal være med i forsøket.- Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, og det er viktig at folk får brukt sine ressurser i arbeidslivet, sier Grande Røys.I dag har bare 2,8 prosent av de ansatte i statsadministrasjonen ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. I helse- og omsorgsområdet er andelen 5,5 prosent, og i Forsvaret bare 0,6 prosent. Grande Røys sier målet med prosjektet er å få til en større utjevning mellom innvandrere og ikke-innvandrere, og å få ned ledigheten blant innvandrerne.- Dette tiltaket er ikke godt nok alene, men skal virke sammen med andre tiltak som styrking av arbeidsmarkedstiltakene og norskopplæring. Nå feier vi for egen dør i staten, sier Grande Røys. (©NTB)