<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Kunnskapsrettet krisepakke

I Regjeringens krisepakke bevilger de i overkant av 450 millioner til forskning og høyere utdanning.

  Publisert 26. jan. 2009 kl. 12.56
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.39
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 223 ord
  Foto: Scanpix

  Studentorganisasjonene er godt fornøyde med penger til både studentboliger, oppussing av bygg og stipendiatstillinger til landets universiteter og høyskoler, går det frem av en pressemelding.- Midler til oppussing og nybygg er et etterlengtet løft som vil gjøre studiehverdagen bedre for mange studenter, sier Øistein Svelle og Ingvild Reymert, ledere i Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion.Regjeringen setter i gang en rekke oppussingsprosjekter og nybygg ved universiteter og høyskoler. Dette er et skritt i riktig retning av å ta igjen millardetterslepet i sektoren. I tillegg settes det av midler til 321 nye studentboliger. I 2009 vil det bli bygget hele 1285 nye studentboliger.- Dette er en kunnskapsrettet krisepakke som også bidrar til å unngå fremtidige nedturer. Skal vi ha noe å leve av når oljen tar slutt, er det nettopp nå vi må satse kraftfullt på høyere utdanning, sier Reymert og Svelle.Forventer mer i maiNedgangstider fører gjerne til en økning i studenttallet. De to studentlederne ser med bekymring på at Regjeringen ikke i denne omgang setter av penger til å sørge for at denne økningen ikke går utover utdanningskvaliteten.- Når revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai, må Regjeringen sikre at en eventuell økning i studieplasser fullfinansieres. Allerede i dag er situasjonen anstrengt på universiteter og høyskoler og de kan ikke ta i mot flere studenter uten en betydelig økning i finansieringen, avslutter Svelle og Reymert.