<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Studenteksplosjon frem mot 2013

- En så massiv økning i studenttallet vil kreve et taktskifte i satsningen på forskning og høyere utdanning, sier Øistein Svelle, leder i Studentenes Landsforbund.

  Publisert 12. juni 2009 kl. 12.24
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 17.49
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 353 ord
  Studenter på Blindern - Foto: Scanpix

  I stortingsmeldingen Utdanningslinja, som ble presentert fredag, anslår Regjeringen at antallet studenter vil øke dramatisk fra drøye 200 000 i dag til hele 300 000 allerede i 2013, går det frem av en pressemelding.Det er kombinasjonen av større ungdomskull, økt studietilbøyelighet og nedgangstider som vil skape en studentboom de kommende årene. Studentenes Landsforbund (StL) understreker at det vil kreve milliarder i økte midler for å gi studentene den utdanningen vi har krav på.- En så massiv økning i studenttallet vil kreve et taktskifte i satsningen på forskning og høyere utdanning. Allerede med dagens studenttall har høyskolene og universitetene for lite lærerkrefter til å tilby studentene den utdanningen vi har krav på. Vi vil trenge flere ansatte, nye undervisningsbygg og flere studentboliger. Regjeringens første skritt på veien bør være å følge opp vårt krav om en kunnskapsmilliard i frie midler til høyskoler og universiteter i statsbudsjettet for 2010, sier Øistein Svelle, leder i Studentenes Landsforbund (StL).I stortingsmeldingen foreslår Regjeringen dessuten tiltak for å gjøre studiene mer relevante for arbeidslivet. Flere studenter skal ut i praksis i løpet av studiene, og alle universiteter og høyskoler skal opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet.- StL mener at praksis kan gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet, i tillegg til at det vil bidra til å forhindre frafall. Vi støtter derfor forslaget om at flere studenter skal ut i praksis, og at universiteter og høyskoler skal samarbeide mer med arbeidslivet, sier Svelle.I meldingen går Regjeringen også inn for at flere studenter skal involveres i forskningen som foregår på universiteter og høyskoler, noe StL har jobbet for lenge. I tillegg understrekes behovet for at alle studier inneholder emner som gir innføring i etiske, forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske spørsmål.- Studentaktiv forskning vil bidra til å gi studentene den tyngden de trenger i forsknings- og vitenskapelig metode, som er et område stadig flere studenter trenger trening i. Derfor er det positivt at det nå understrekes at dette er områder alle gradsutdanninger skal fokusere på, sier Svelle.Han håper nå Regjeringen vil følge opp de gode intensjonene med klare krav til universiteter og høyskoler om at de gjør de nødvendige grepene for innholdet i utdanningene.