<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Diskriminerte piloter får ikke erstatning

Ti helikopterpiloter som i 2015 ble tilkjent millionerstatning etter å ha mistet jobben, tapte i ankesaken i Høyesterett.

Publisert 6. feb. 2017 kl. 12.43
Oppdatert 6. feb. 2017 klokken 12.44
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 117 ord

Tvisten mellom pilotene og selskapet CHC Helikopter Service gjaldt retten til å stå i stillingen som helikopterflyger etter fylte 60 år og med tilhørende krav på lønn.Høyesterett besluttet allerede i 2012 at de ti helikopterpilotene hadde rett til å beholde jobben etter fylte 60 år. Saken som nå er behandlet, handlet om hvor vidt aldersdiskrimineringen ga dem krav på erstatning for tap som følge av at de en periode var ute av stillingene.En enstemmig Høyesterett har kommet fram til at helikopterpilotene ikke har rett til erstatning. I Gulating lagmannsrett ble de i november 2015 tilkjent i alt 31 millioner kroner i erstatning fra CHC.CHC Helikopter Service frifinnes, og ingen av partene tilkjennes sakskostnader, heter det i dommen.