<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Samlebåndadvokatene

Er flyet ditt forsinket, tar flere advokater gjerne saken din til retten. Økland & Co har fått 300 klienter siden sommerferien, men forventer mange flere.

  Publisert 27. nov. 2019 kl. 21.58
  Oppdatert 29. nov. 2019 klokken 14.00
  Lesetid: 6 minutter
  Artikkellengde er 1264 ord
  KUNDER FRA OVEN: 300 forsinkede flypassasjerer har på kort tid blitt klienter hos Advokatfirmaet Økland & Co. Ledende partner Audun Ludvig Bollerud speider etter enda flere. Sammen med advokat Marthe Sacco Karlsen og partner Thomas Smedal er de klare til å hjelpe over 1.000 klienter i året. Foto: OLIVER ORSKAUG

  Det er fullt mulig å gå rettens vei for å kreve kompensasjon fra et flyselskap om et flyavgang har vært forsinket. Men kostnadene med å hyre en advokat er for høye til at det lønner seg, med mindre volumet av saker er stort nok.

  Slik tenker Advokatfirmaet Økland & Co på Lillestrøm. I desember skal de i forliksrådet med en stor bunke saker som kan bli svært innbringende, både for klientene deres, men også advokatfirmaet.

  Penger på bakken

  Forsinkelser som skyldes teknisk feil, mangel på mannskap, fly som ligger etter rutetabellen, streiker, ja selv snøfall, kan utløse kompensasjon på flere tusen kroner til passasjerer som rammes.

  Et sett med lover, nedfelt i en EU-forordning, er blitt norsk rett. Men mange kjenner ikke til rettigheter sine.

  Dermed går de forsinkede flypassasjerene glipp av en utbetaling de har rett på. Blant dem som kjenner til regelverket og klager, er det likevel mange som bare godtar et nei om flyselskapene avslår klagen deres i første omgang. De lar saken ligge og forfølger den ikke.

  Det burde de ikke gjøre.

  Forfølger dine krav

  De siste årene har det dukket opp selskaper som påtar seg å kreve inn din rettmessige kompensasjon, mot en prosentandel av utbetalingen.

  Det danske selskapet Flyhjelp er et av disse.

  – Får kunden medhold i sin klage, tar vi 30 prosent av kompensasjonen som betaling. Får ikke kunden noe tilbake, krever vi heller ingen betaling, sier pressesjef Alex Kirkeberg.

  Andre aktører med lignende avtaler heter Airhelp, Flyforsinkelser.no og Flightright.

  Svært ofte når Flyhjelp sender et krav til flyselskapet, løses saken raskt. Kompensasjon utbetales, og Flyhjelp tjener en liten slant.

  Tre av ti krav avslås

  Selskapet har hjulpet i overkant av 40.000 kunder i Norge de siste årene, og 140.000 i hele Skandinavia.

  – I fjor omsatte vi for rundt 30 millioner norske kroner og gikk med overskudd for første gang siden oppstarten for fire år siden, sier Kirkeberg.

  Selskapet har god oversikt over regelverket, og sender bare saker til flyselskapene de mener vil utløse en kompensasjonsutbetaling.

  FORSINKET: Ingenting er kjedeligere enn å vente på et fly som er forsinket. Foto: NTB SCANPIX

  Men rett som det er får de også avslag av flyselskapene.

  – Rundt 30 prosent av våre klager blir avslått. Da tar vi saken videre med våre advokater og eventuelt videre til domstolene, sier Kirkeberg.

  Det er her Advokatfirmaet Økland & Co på Lillestrøm kommer inn i bildet. Flyhjelp samarbeider også med Advokatfirmaet Wahl-Larsen, mens konkurrenten Airhelp bruker Indem Advokatfirma i Norge.

  Ulønnsomme småkrav

  I Norge er førsteinstans for denne typen saker forliksrådet. Foruten kompensasjonssummen som er fastsatt av EU, kan man kreve dekket inntil fire rettsgebyr i sakskostnader. Det utgjør for tiden 4.600 kroner. Vinner man saken mot flyselskapet, må de også dekke gebyret for å bringe en sak inn for forliksrådet. Det er på rundt 1.300 kroner.

  – Ville dere påtatt dere en slik sak om en enkeltkunde kom til dere?

  – Nei det ville vi ikke. Til det er tiden vi ville brukt og arbeidet vi ville nedlagt for stort. Kostnaden ville blitt større enn det vi kan kreve av motparten, sier ledende partner Audun Ludvig Bollerud i Økland & Co.

  – Men dere gjør det likevel for Flyhjelp?

  – Ja, fordi vi har sett at volumet deres er stort og prosessen med å behandle disse sakene er skalerbare og delvis automatiserte.

  Effektiv digital prosess

  Økland & Co inngikk avtale med Flyhjelp i våres, og siden sommerferiens slutt representerer de 300 klienter. På årsbasis tror Bollerud at de kan komme opp i 1.000 til 1.500 saker.

  – Det er den grundige jobben Flyhjelp har gjort på forhånd, blant annet med dokumenthåndtering, som gjør at dette blir interessant for oss. Vi trenger mange saker som vi bruker relativt kort tid på, om dette skal være regningssvarende for oss og klientene.

  Prosessen frem til en forliksklage starter via Flyhjelps nettsider, hvor brukerne fyller ut all relevant informasjon om sin forsinkede flyreise.

  Foruten personalia, fyller de ut tidspunkt og dato for forsinkelsen, flyets rutenummer, hvor man har reist fra og til, hvor lenge de ble forsinket og hvilket flyselskap de fløy med. Har de hatt utlegg kan de laste opp kopier på kvitteringer og flybillettene.

  All informasjon vil advokatfirmaet i Norge få tilgang til, og dataene blir automatisk overført til maler for prosessvarsel til flyselskapene og selve forliksklagen. Vedlegg følger også med.

  – Den effektive prosessen med å behandle kravene har vi utarbeidet sammen med Flyhjelp, og det sparer oss for mye tid, sier partner Thomas Smedal hos Økland & Co.

  60 saker på én dag

  Noen saker løser seg fort ved at flyselskapene godtar kravet når prosessvarselet kommer. Det til tross for at de har sagt nei tidligere.

  – Skjer det, aksepterer de hele kravet, pluss sakskostnader og forsinkelsesrente. Sier de nei, så er forliksrådet neste stoppested, sier advokat Marte Sacco Karlsen.

  I disse dager forberede hun og kollegaene seg på en maratondag i retten. 60 saker er berammet på én og samme dag i desember, og Økland & Cos advokater møter sammen med klientene i hver sak.

  I dag er det først og fremst forliksrådene i Ullensaker, hvor landets hovedflyplass ligger, Bærum, hvor Norwegian har hovedkontor, Oslo, hvor mange utenlandske flyselskap har forretningsadresse i Norge og Bodø, hvor Widerøe holder til, som er verneting for kompensasjonssakene.

  Tregt i forliksrådene

  Det er store forskjeller i saksbehandlingstid mellom de ulike forliksrådene.

  – Vi har effektisert og automatisert mange av prosessene med å behandle forlikssakene, men hos forliksrådene gjøres det fortsatt mye manuelt arbeid med disse sakene. Det gjør at det tar tid å få sakene behandlet, sier Smedal.

  I Bærum kommune er ventetiden nå godt over ett år.

  I Norge samarbeider Airhelp med advokat og daglig leder Christina Steimler i Indem Advokatfirma.

  Hun bekrefter at ting tar tid i forliksrådene, og hun skulle gjerne sett at de også tok i bruk verktøy som effektiviserte arbeidet med klagene.

  God butikk

  Indem har også automatisert mye av dokumentbehandlingen og bruker maler, men ingen sak går videre til forliksrådet uten at en ansatt har foretatt en konkret vurdering opp mot gjeldene lovverk og praksis.

  – Vi ville ikke sendt en sak til retten om vi mente den ikke var god, sier hun.

  Hennes samarbeid med Airhelp startet for over ett år siden, og de har håndtert mange saker siden da.

  En titt på fjorårsregnskapene til advokatfirmaet viser en kraftig omsetningsvekst fra 2017. I fjor endte omsetningen på 12,3 millioner mot 3,7 millioner året før.

  – Saker knyttet til flyforsinkelser bidro til den gode veksten vi opplevde i fjor, men vi jobber også med andre saksområder, blant annet erstatningsrett, fast eiendom og trygd- og helserett, sier Steimler.

  Uenige om klagefrist

  Luftfartsindustrien er ikke så glad i selskaper som Flyhjelp og Airhelp, som bistår flypassasjerer med å kreve kompensasjon etter flyforsinkelser.

  TAR SAKEN TIL TOPPS: Advokat Christina Steimler i Indem Advokatfirma har anket en sak for en forsinket flypassasjer til Høyesterett. Foto: INDEM ADVOKATFIRMA

  I september fikk Finnair gjennomslag i Eidsivating lagmannsrett at man må sende inn sitt krav om kompensasjon før det har gått to måneder fra reisen med den forsinkede flyreisen. Dette mener Forbrukerrådet, advokat Steimler og Flyhjelp er en alt for kort frist.

  I Danmark er fristen tre år, og ifølge den norske transportklagenemndforskriften må klage til nemnden sendes senest ett år etter at klageren fremmet skriftlig reklamasjon til flyselskapet.

  En passasjer Steimler representerte sendte inn klage tre måneder og fire dager etter flyturen. Dette mener retten var for sent, i hvert fall i forhold til når passasjeren ble klar over kompensasjonsordningen.

  Retten mener likevel det er uomtvistet at mannen hadde krav på 600 euro i kompensasjon, om han fremmet sitt krav før det var gått to måneder siden reisen.

  Tross dommens konklusjon, innrømmer lagmannsretten at reklamasjonsfristen i saker knyttet til EU-forordningen, ikke er lov- eller forskriftsregulert i Norge. Det finnes heller ikke rettspraksis som avgjør spørsmålet.

  Advokat Steimler har derfor anket saken til Høyesterett, men det foreløpig ikke avklart om den vil slippe inn for behandling.