<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Krevde 14,5 millioner – fikk bare en beklagelse

Den omstridte forretningsmannen Pål Diskerud planla asylmottak i Spydeberg, men anbudet ble avvist av UDI. Diskerud skylder på kommunen, som innrømmer skrivefeil i et dokument.

Publisert 19:57 1. sep. 2020
Oppdatert 12:56 3. sep. 2020
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1100 ord
VAR KAMPLYSTEN: Forretningsmannen Pål Richard Diskerud (58) er største eier i Ostra Consult. Asylselskapet saksøkte Indre Østfold kommune for inntil 14,5 millioner kroner, men fikk ingenting etter tre dager i retten. Bak Diskerud er hans advokat Pål Remman. Foto: Iván Kverme
  • MYSEN/SPYDEBERG:

I 20 år har Ostra Consult drevet asylmottak i Norge. For to år siden ble selskapet og ni andre asylaktører invitert av UDI til å delta i en anbudskonkurranse for etablering av et særskilt bo- og omsorgsmottak for asylsøkere.

Dette var et nytt type mottak, omtalt som særbol, hvor asylsøkere med truende og voldelig adferd, og som kan utgjøre en trussel for omgivelsene sine, skulle bo. 

Flere av beboerne skal ha deltatt i krigshandlinger og noen blir omtalt som tidligere barnesoldater.

UDI ønsket å etablere inntil 23 slike plasser og kontraktsverdien var nærmere 200 millioner kroner for den som vant anbudet.

Krevde millionerstatning

Største eier i Ostra Consult er forretningsmannen Pål Richard Diskerud (58). Han eier 51 prosent av selskapet, som ble etablert av medeier Olav Strand ved årtusenskiftet.

Diskerud er en omstridt forretningsmann. Han har vært inn og ut av rettssaler i en årrekke, og skyr ikke en fight når han mener han har rett.

I forrige uke var han kampklar mot Indre Østfold kommune (tidligere Spydeberg kommune) og krevde inntil 14,5 millioner kroner på bakgrunn av en skrivefeil i et kommunalt dokument.

Retrett etter tre dager

Retten ble først satt på gården Nybøle i Spydeberg hvor asylmottaket var planlagt etablert. Advokater, dommeren og partsrepresentanter fikk se eiendommen under en befaring. Tilbake i rettsbygget var det Diskerud som først fikk ordet. 

I sin forklaring gikk han opp som en løve mot kommunen og hevdet at flere feil begått av kommunens ansatte, var den direkte årsaken til at Ostra ble avvist fra anbudskonkurransen  som UDI utlyste. 

GÅRDSBESØK: Daglig leder i Ostra, Olav Strand (t.v.) viste juridiske rådgiver Susanne Haugli Stone, tidligere rådmann Erik Flobakk og advokat Magnus Dæhlin rundt på gården Nybøle under en befaring denne uken. Foto: Iván Kverme

Erstatningsbeløpet på nesten 15 millioner kroner skulle dekke den fortjenesten Ostra gikk glipp av når de ikke vant anbudet.

Men tre dager, masse bevisføring og 12 vitneprov senere, gikk Diskerud ned som en skinnfell. 

Nøyde seg med beklagelse

Like før partene skulle starte på sine prosedyrer, opplyste hans advokat Pål Remman at Ostra var innstilt på et forlik.

Forduftet var kravet om millioner i erstatning. 

Alt Diskerud nå ba om, var en skriftlig erklæring fra kommunen, hvor man innrømmet og beklaget den 11 år gamle skrivefeilen i plandokumentet.

En slik innrømmelse ville ikke koste kommunen én eneste krone, og Ostra aksepterte at kommunens erkjennelse ikke åpner for nye krav senere eller at forliket kan ankes.

Ikke engang saksomkostninger fikk Ostra dekket, tross kommunens skriftlige beklagelse.

To brysomme ord 

Skrivefeilen kommunen hadde begått, var å finne i et plandokument hvor det sto at gården Nybøle var regulert «for allmennyttig institusjon for behandling og rehabilitering av rusmisbrukere». Men de to siste ordene «av rusmisbrukere», skulle ikke stå i dokumentet. 

De strøk nemlig lokalpolitikerne i Spydeberg i 2007 da reguleringssaken ble politisk behandlet. 

De to ordene ble droppet så reguleringen favnet bredere, så gården kunne brukes som asylmottak.

Hadde de to ordene ikke stått i plandokumentet, ville ikke UDI avvist Ostra i konkurransen om å drive asylmottak. I juni 2018 ble en annen aktør offentliggjort som vinner av asylkontrakten verdt 200 millioner kroner.

Så noen måneder senere oppdager en ansatt i kommunen skrivefeilen. Det var i forbindelse med at et annet selskap søkte om å få drive et rusomsorgssenter for ungdom på Nybøle.

Pål Richard Diskerud (58)

  • Diskerud er en omstridt forretningsmann som stadig vekk er i retten og slåss for sine standpunkter. 
  • Han er registrert med en rekke roller i flere selskaper, men han har ingen fast bostedsadresse i Norge. 
  • Selv opplyser han å oppholde seg hovedsaklig i London og Oslo, og han er involvert i selskaper i flere land.
  • Forretningsmannen er mediesky og det eksisterer få bilder av ham.
  • I 2014 ble Diskerud omtalt som en lånehai i gråmarkedet i flere artikler i Dagens Næringsliv. Flere kilder sa de følte seg lurt av ham og hevdet Diskerud hadde tjent millioner på å låne ut penger, fordekt som eiendomstransaksjoner.
  • Etter artikkelserien har Diskerud saksøkt avisen for ærekrenkelser med krav om erstatning. Bakgrunnen er at han mener han feilaktig er blitt beskyldt for korrupsjon av DN. Saken skal opp for retten neste år og advokat John Christian Elden representerer forretningsmannen i søksmålet.
  • Diskerud er far til fotballspilleren Mikkel Morgenstar Pålssønn Diskerud, som har spilt for Stabæk, Rosenborg, New York City og Göteborg. Han er nå i stallen til Manchester City, men er på utlån til Helsingborg. Sønnen representerer USA og har 38 kamper for landslaget. 

Truende stemning

Ostra fikk nyss om feilen i plandokumentene, og bare noen dager etter satt Diskerud og advokat Remman i et møte med daværende rådmann og ordfører i Spydeberg kommune.

På bordet i møterommet legger Diskerud frem et dokument han ber rådmannen underskrive. Gjør han det, godtar han at kommunen skal betale Ostra og gårdens eier 1,5 millioner kroner i en slags kompensasjon for utgifter de er påført i forbindelse med den mislykkede anbudsprosessen.

– Jeg syntes hele situasjonen var veldig ubehagelig og at Diskerud oppførte seg truende, vitnet tidligere rådmann Erik Flobakk i tingretten.

Trussel fra Diskerud var at om rådmannen ikke signerte, ville Ostra saksøke kommunen for 8 millioner kroner.

– Jeg skrev ikke under. Det er ikke slik vi behandler saker i kommunen, sa rådmannen i retten.

Innrømmer feilen

Kommunen ble som kjent saksøkt og da partene møttes sist uke var kravet økt til 14,5 millioner kroner. Årsaken er at Ostra mener de ikke bare ville vunnet anbudet til UDI, men også fått forlenget den tre år lange asylavtalen med ytterligere to år.

Kommunens advokat, Magnus Dæhlin i Advokatfirmaet DSA erkjente i retten at kommunen gjorde en feil da plankartet ble oppdatert i 2007.

– Men det er kun tale om en simpel skrivefeil, og denne fører ikke til et erstatningsansvar for det offentlige mange år senere, sa Dæhlin i retten.

Nådde aldri opp

Han viste dessuten til at Ostra Consult ikke kan dokumentere at de ville vunnet anbudet, hadde de ikke blitt avvist. Dæhlin viste til en intern vurdering fra UDI som konkluderte med at Ostra ville blitt nummer fire i anbudskonkurransen.

Den rangeringen mente Ostra ikke var relevant, for om de fikk delta og ikke vant, ville de klaget på anbudsprosessen. 

Etter en klagerunde ville Ostra kommet ut som vinnere, hevdet selskapet i retten.

Kommunen mente at Diskeruds selskap ikke kunne føre bevis for en slik påstand, og at retten heller ikke kunne ta stilling til den. Årsaken er at domstolen ikke kjenner til detaljene i tilbudene fra de andre asylaktørene i anbudskonkurransen.

Nå vant hverken Ostra avtalen med UDI og de fikk ikke gjennomslag for noen av sine krav i rettssaken. 

I stedet sitter de igjen med et ark på 11 linjer hvor Indre Østfold kommune beklager en skrivefeil begått i 2007.

IDYLLISKE OMGIVELSER: Ostra Consult ville etablere et asylmottak for UDI på gården Nybøle i Spydeberg. Inntil 23 personer med truende og voldelig adferd skulle bo på gården, men slik gikk det ikke. Foto: Iván Kverme