<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fikk svi for manglende areal

Selgeren solgte en leilighet som var mindre enn lovet. Nå får kjøperne mer enn en halv million kroner i erstatning.

Publisert 21. sep. 2020 kl. 19.47
Oppdatert 23. sep. 2020 klokken 15.50
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 446 ord
KUNNE LASTES: Lagmannsretten mente blant annet at takstmannen kunne lastes i saken. Foto: Eivind Yggeseth

Det kom nylig en dom fra Borgarting lagmannsrett som ser på arealet av en leilighet i Oslo, nærmere bestemt i området Skarpsno på Frogner. Dette regnes som populært og dyrt.

Det viste seg at leiligheten har et bruksareal (BRA) på 116 kvadratmeter og ikke 123 kvadratmeter som ble oppgitt i salgsprospektet og takstrapporten. 

Leiligheten det dreier seg om, hadde en pris på rundt 9 millioner kroner. Kjøpernes plan var å pusse opp og selge leiligheten fra dødsboet videre.

Nær 6 prosent

Avviket i areal utgjør nærmere 6 prosent av oppgitt areal, og nå må selger og selgersidens forsikringsselskap, Protector Forsikring, erstatte over en halv millioner kroner.

Lagmannsretten kom frem til at kjøperne hadde krav på erstatning, selv om avviket i areal ikke er av de største man har sett. Det var på syv kvadratmeter.

Retten mener blant annet at det er sannsynlig at kjøperne ikke ville kjøpt leiligheten om de hadde vært klar over at leiligheten bare var på 116 kvadratmeter. 

For om de hadde kjøpt den da, er det «sannsynlig at de ville ha innrettet seg på videresalg til en annen kjøpergruppe, som var mer opptatt av beliggenhet enn standard på leiligheten». 

Oppussingen av leiligheten ville dermed ligget på et lavere nivå, enn den nå gjorde.

Planen til kjøperne var å selge til voksne som flyttet fra eneboliger og til mer sentrale leiligheter.

Disse ser gjerne etter leiligheter på over 120 kvadratmeter, og med høy standard.

– Kan lastes

Lagmannsretten slår fast at selger av leiligheten, gjennom sine representanter, er å laste for arealfeilen. 

Retten mener på bakgrunn av parts- og vitneforklaringer at arealavviket skyldtes feil fra selgers, det vil si eiendomsmeglers, takstmann. 

Dommen viser spesielt til forklaringen fra eiendomsmegleren som senere videresolgte leiligheten for kjøperne. 

Han påpekte at takstmannen ved utregningen av arealet ikke tok hensyn til at leiligheten ble smalere bakover. 

Kritisk til megler

Lagmannsretten er dermed av den oppfatning at den første eiendomsmegleren, som solgte for boet, må lastes for mangelfull håndtering av situasjonen. 

Blant annet hadde styret, som måtte forventes å kjenne størrelsen av leiligheten, påpekt at leiligheten var på 116 kvadratmeter:

«Dette var ikke til å misforstå, og eiendomsmegleren burde ha kvalitetssikret opplysningen fra takstmannen», mener retten.

De understreker at eiendomsmegleren burde ha stilt spørsmål ved og funnet forklaringen på de motstridende opplysningene:

«Hadde han gjort dette, ville feilen blitt avdekket, takstrapporten ville blitt korrigert og riktige opplysninger ville bli tatt inn i salgsoppgaven.»

Prislappen

Etter tap i tingrett- og lagmannsrett må selgeren og Protector Forsikring betale 534.000 kroner. I tillegg kommer rundt 250.000 kroner i saksomkostninger til motparten.

Det var advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk som hadde saken for Protector og dødsboet.

Advokat Truls Johannesen førte saken for kjøperne.

Dommere i saken var Einar Kaspersen, Nils Ihlen Ramm og Mette Jenssen.