<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Saksøker staten etter skattemeldingsblemme

Strawberry Capital er ilagt tilleggsskatt fordi selskapet mente amerikanske Autoliv var hjemmehørende i Sverige. Nå blir det rettssak. 

  Publisert 13. okt. 2020 kl. 20.23
  Oppdatert 15. okt. 2020 klokken 08.25
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 512 ord
  FEILTOLKET SVENSK INTERNRETT: Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Capital er i rettssak med skattekontoret denne uken. Foto: NTB

  Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Capital selger og kjøper aksjer hovedsakelig på nordiske børser.

  Nå har hotellkongen kommet i klammeri med skattekontoret om investeringen i det amerikanske selskapet Autoliv. 

  I skattemeldingen for 2017 har investeringsselskapet vurdert aksjegevinsten selskapet fikk det året til å være skattefri. Årsaken var at Autoliv er notert på Nasdaq i Stockholm, har et ISIN-nummer med landkoden «SE» og hovedkontor i Sverige, forklarer Strawberry Capitals advokat, Deloitte-partner Anette Fjeld, i et sluttinnlegg levert til domstolen. 

  Selskapet er imidlertid stiftet i USA.

  Den såkalte fritaksmetoden, som sier at selskaper som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer, gjelder ikke for selskaper hjemmehørende utenfor EØS. 

  Skattekontoret vedtok dermed i fjor høst å ilegge Strawberry Capital tilleggsskatt på 255.768 kroner for feilrapporteringen. 

  Vil ha avklaring

  Strawberry Capitals finansdirektør Mads B. Koch understreker til Finansavisen at de ved en feil tolket aksjegevinsten som hjemmehørende i Sverige, og at selskapet dermed velger å gå til søksmål mot skattekontoret.

  Saken går i Oslo tingrett denne uken, og det er satt av to dager totalt.

  – Tilleggsskatten er drøyt 200.000 kroner. Hvorfor velger dere å ta saken til retten?

  – Hovedgrunnen er at vi ønsker å få en avklaring i hvor langt undersøkelsesplikten strekker seg før staten kan ilegge foretaksstraff, svarer Koch. 

  Fritaksmetoden

   
  • Hovedregelen er at dersom du eier aksjer gjennom et aksjeselskap vil selskapet være fritatt for beskatning av gevinst/utbytte på aksjer. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.
  • Fritaksmetoden gjelder kun for inntekter fra selskaper som er hjemmehørende innenfor EØS, og det er også visse begrensninger for investeringer innenfor EØS. 
  • I dag finnes ingen oversikt over hvilke selskaper som faller innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

  Strawberry Capital mener at Skatteetaten kunne gitt en bedre rettledning til utfylling av skjemaet RF-1359, slik at feilrapportering kunne vært unngått. Dette skjemaet tar for seg gevinst, tap og utbytte på aksjer og leveres sammen med skattemeldingen.

  Fjeld viser også i sluttinnlegget til at svensk internrett avviker fra den normale regelen om at stedet for selskapets reelle ledelse er avgjørende for hvor selskapet er hjemmehørende.

  «Dersom Autoliv hadde hatt samme aktivitet og kjennetegn i Norge som det har i Sverige, ville Autoliv være skattemessig hjemmehørende i Norge», skriver Fjeld og konkluderer med at Strawberry Capital har opptrådt så aktsomt som det kan forventes av en skattyter. 

  Forkortelsen Inc. 

  Skattekontoret mener derimot at forkortelsen «Inc.» bak Autoliv burde gitt Strawberry Capital en klar oppfordring til å undersøke nærmere hvor selskapet var hjemmehørende. 

  I deres sluttinnlegg skriver Henriette Busch i Regjeringsadvokaten at Strawberry Capital er en profesjonell aktør som løpende må vurdere om aksjene de investerer i er omfattet av fritaksmetoden. 

  «Kunnskap om utenlandsk rett en viktig del av vurderingene som fastlegger innholdet i fritaksmetoden», skriver hun videre og understreker at dette gjelder også spørsmål om hvor et selskap skattemessig er hjemmehørende. 

  «Selskapet har opplyst at de ikke undersøkte svensk rett, men baserte seg at selskapet har ISIN-nummer, har hovedkontor i Sverige og er notert på den svenske børsen. Dette må etter statens syn "ikke anses unnskyldelig"», skriver Busch. 

  Strawberry Capital, som er heleid av Strawberry Group og etablert i 2007, har ifølge egen nettside en verdijustert egenkapital på 1 milliard kroner.