<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Staten vil ha inntekter på ulovlig sexkjøp

Skatteklagenemnda mener prostitusjon må anses som skattefritt. Det er det ikke, svarer Finansdepartementet. 

Publisert 17. nov. 2020 kl. 16.43
Oppdatert 19. nov. 2020 klokken 12.56
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 885 ord
IKKE SKATTEFRITT: Finansdepartementer mener inntekter fra ulovlig sexkjøp skal bidra til statskassen, som all annen inntekt.  Foto: NTB

– Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse lagt til grunn at inntekter/omsetning fra salg av seksuelle tjenester, ikke er fritatt eller unntatt fra skatte- eller avgiftsplikt, sier fungerende direktør for juridisk avdeling i Skatteetaten, Kari Alice Frønsdal.

VIL KREVE INN SKATT PÅ SEXSALG: Kari Alice Frønsdal, fungerende direktør for juridisk avdeling i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

Finansdepartementet er ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag, men har sendt følgende i en klargjøring til Skattedirektoratet: 

« Det å selge seksuelle tjenester er ikke ulovlig etter gjeldende norsk lovgivning, selv om prostitusjon kan reise vanskelige moralske og etiske spørsmål. Det er ikke skatteforvaltningens oppgave å løse slike spørsmål ved å tilsidesette en lovfestet skatte- og avgiftsplikt.»

Ga prostituert medhold

Diskusjonen rundt hvorvidt sex-salg skal skattlegges eller ikke, blusset opp etter at Finansavisen har skrevet en rekke artikler om problemstillingen. 

Jeg misliker statens dobbeltmoral her, og det hele er etter min vurdering svært umusikalsk. Kjøp av sex er ulovlig, men staten skal likevel ha skatt og avgift når det skjer
Per-Ole Hegdahl, Skattebetalerforeningen

I februar omtalte vi en prostituert som nektet å betale skatt. Myndighetene antok at 660.000 kroner på ulike kontoer stammet fra rengjøring, men kvinnen sa hun hadde solgt sex, og at hun derfor ikke skulle betale skatt. 

Dette ga Skatteklagenemnda den prostituerte medhold i, fordi det foreligger en lang og relativt fast praksis for at reglene ikke håndheves. 

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per Ole Hegdahl, er enig med nemnda og mener det er galt om staten plutselig skal ta inn skatt på et område hvor det i praksis er etablert en annen rett. 

UENIG MED DEPARTEMENTET: Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

– Skattebetalerforeningen etterlyste i 2014 hva som var planlagt av informasjonstiltak overfor de prostituerte. Når Skatteetaten da ikke responderer, og få prostituerte har vært skattlagt i ettertid, har det etter min vurdering etablert seg en lang og ensartet praksis på at dette ikke er skattepliktig, sier Hegdahl. 

– Så du mener uttalelsen fra Finansdepartementet ikke betyr noe?

– En uttalelse fra Finansdepartementet vil ikke alene endre reglene, men skal tas med som et tolkingsmoment når man skal vurdere hvordan reglene er å forstå, sier Hegdahl. 

Ulovlig

Finansdepartementets avdelingsdirektør, Bjørn Berre, gir Skattebetalerforeningen rett i poenget om ensartet praksis, men mener det ikke er tilfelle i prostitusjon, og at det heller ikke betyr noe, hvor dårlig inntekter av sexsalg eventuelt har blitt kontrollert. 

«Skatteforvaltningens kontrollprioriteringer kan ikke danne grunnlag for et generelt skatte- og avgiftsfritak for et virksomhetsområde, slik Skatteklagenemda legger til grunn. Vurderingen av om en virksomhetstype skal unntas fra den generelle skatte- og avgiftsplikten, er en lovgiveroppgave. Kun ved fast og ensartet praksis av regelverket i skattyters favør kan skatteforvaltningen lempe på skattyters plikter etter loven.»

Dette skriver Bjørn Berre i en epost til Skattedirektoratet. Han er ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag ettermiddag.  

Hegdahl i Skattebetalerforeningen mener det uansett er feil å ta inn skatt på en ulovlig tjeneste. 

– Jeg mener at så lenge det er kriminelt å kjøpe seksuelle tjenester, så synes jeg det blir galt å akseptere at man skal motta skatt og avgift på prostituertes kunder som ikke har lov til å kjøpe. 

– Jeg misliker statens dobbeltmoral her, og det hele er etter min vurdering svært umusikalsk. Kjøp av sex er ulovlig, men staten skal likevel ha skatt og avgift når det skjer, sier Hegdahl. 

Uklar fremtid 

Finansdepartementets klargjøring overfor Skattedirektoratet og Skatteetaten blir førende, så lenge Stortinget ikke skulle komme frem til noe annet. 

– VILLEDENDE: Renè Ibsen, advokat i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma

Den prostituerte som tidligere i år nektet å betale skatt av sine 660.000 kroner, blir ikke rammet av klargjøringen fra Finansdepartementet. Skatteetaten har nemlig ikke har gått videre med saken innen fristen.  

– Jeg mener dette er villedende fra Finansdepartementet. De har tidligere uttalt at de ikke vil håndheve og kreve inn skatt på salg av seksuelle tjenester. Det er veldig forskjellige signaler og dobbeltkommunikasjon, sier kvinnens advokat, Renè Ibsen. 

Han mener at det vil bli en vanskelig øvelse for Skatteetaten å hente inn skatt og moms.  

– Flere prostituerte har lurt på om de kan registrere seg som næringsdrivende, men det har de ikke fått lov til.  De kan heller ikke ha regnskapsfører, for da blir det hallikvirksomhet. Leier du ut et lokale hvor dette skjer, så kan utleier også bli dømt, sier Ibsen. 

Ser problemer 

 – Dersom Skatteetaten også tidligere har ment at prostitusjon er skattepliktig burde de gjort mer for å informere de prostituerte om hvilke regler og plikter som gjelder, sier Hegdahl i Skattebetalerforeningen. 

– Du mener det bør være skattefritt, men det kan vel medføre at sexsalg blir mer attraktivt?

– Ja, det kan være uheldig om flere trekkes mot denne bransjen fordi inntektene er skattefrie. Jeg tror likevel ikke at skatt vil være et viktig moment ved avgjørelsen av om en person ønsker et yrke som prostituert. Det Skatteetaten også bør ta inn over seg er at det er umulig å kontrollere denne aktiviteten. Så lenge vi har krav til faktura og inntektsdokumentasjon, sier Hegdahl.

– Er det ikke da en fare for at flere kan oppgi salg av seksuelle tjenester, selv om pengene har kommet fra annen virksomhet? 

– Ja, det er uheldig om kriminelle virksomheter sier de får formuesøkning på grunn av prostitusjon og derfor unndrar seg kontroll på denne måten. Det er et sammensatt bilde, jeg ser det, men i praksis tror jeg ikke problemet er stort, sier Hegdahl. 

Både Finansdepartementet og Skatteetaten er blitt forelagt kritikken i denne artikkelen, men ønsker ikke å kommentere denne.