<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Forsinkede flypassasjerer kan miste erstatning

Høyesterett skal avgjøre hvor lang tid en forbruker har til å fremme krav mot flyselskapet etter et forsinket fly. Dommen kan få konsekvenser for tusenvis av forsinkede passasjerer.

  Publisert 20. nov. 2020 kl. 14.05
  Oppdatert 22. nov. 2020 klokken 08.29
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 631 ord
  FLYET VAR FORSINKET: Men har passasjeren rett til å vente mer enn tre måneder med å fremme et krav? Det skal Høyesterett avgjøre.  Foto: Dreamstime

  Hvert år klager en rekke flypassasjerer på forsinkede eller kansellerte fly, og krever kompensasjon for dette i henhold til internasjonalt regelverk. De seneste årene har økningen vært dramatisk, blant annet fordi det har dukket opp en rekke klagehjelpselskaper som hjelper passasjerer som er rammet av kanselleringer og forsinkelser til å få kompensasjon mot en provisjonsbetaling. 

  Forliksrådet overbelastet

  Dersom flyselskapet ikke aksepterer kravet, sendes sakene til forliksrådet. Ifølge Asker og Bærums budstikke har antallet flyklagesaker rettet mot bare Norwegian vært så stort, at forliksrådet i Bærum rett og slett er blitt overbelastet. Derfor skal det fra 1. januar 2021 opprettes en ekstra avdeling av forliksrådet. 

  Tusenvis av saker venter nå på behandling. 

  For mange av dem kan saken som skal opp i Høyesterett i neste uke bli avgjørende. Da skal nemlig spørsmålet om hvor lang tid en forbruker har til å fremme et krav mot flyselskapet etter en forsinket flyreise behandles. 

  Fra Bangkok

  Saken dreier om en norsk mann som reiste fra Bangkok til Oslo, via Helsinki, høsten 2016. Flyet var over tre timer forsinket fremme i Oslo. 

  Mannen krevde kompensasjon for forsinkelsen, men kravet ble ikke fremmet før tre måneder og fire dager etter at flyreisen var avsluttet. 

  Forliksrådet dømte Finnair til å betale erstatningen på 600 euro, men Finnair bragte saken inn for retten. Tingretten dømte til fordel for mannen, mens Finnair kom seirende ut i lagmannsretten.

  I dommen fra Eidsivating lagmannsrett slås det fast at «to måneders frist i de aller fleste tilfeller vil være tilstrekkelig til å gi flypassasjerer tid til å fremme krav mot flyselskaper ved forsinket flyreise».

  Kompensasjonsordning for forsinket eller kansellert fly

  Ved forsinkelser på tre timer eller mer, kan flyreisende ha krav på standardkompensasjon i tillegg til forpleining og eventuell refusjon, uavhengig av om den reisende har lidd økonomisk tap eller ikke.

  Standardkompensasjonen er på:

  • 250 euro for alle flygninger opptil 1.500 kilometer.
  • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1.500 kilometer og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer.
  • 600 euro for alle øvrige flygninger.

  Kompensasjon utbetales ikke dersom årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått, som dårlig vær, streik, terrorisme eller politisk uro.

  Får den reisende ikke gjennomslag hos flyselskapet, kan det klages til Transportklagenemda.

  Transportklagenemda har en klagefrist på ett år, og denne fristen begynner først å løpe etter at passasjeren har fremmet skriftlig reklamasjon til flyselskapet.

  Kilde: Forbrukerrådet og Luftfartstilsynet

  Nå er det altså Høyesterett som skal avgjøre hvor lang tid flypassasjerene har på seg. 

  Mannens advokat, Christina Steimler i Indem advokatfirma påpeker i sitt sluttinnlegg at «det kan ikke på ulovfestet grunnlag stilles opp en reklamasjonsplikt ved krav om standarderstatning etter forordningen.» 

  MANGE SAKER: Advokat Christina Steimler i Indem Advokatfirma hjelper flypassasjerer som krever kompensasjon fra flyselskaper etter forsinkelser. Foto: INDEM ADVOKATFIRMA

  Forbrukerrådet har gått inn som partshjelper på mannens side. «Konsekvensen av lagmannsrettens dom er at tilnærmet samtlige krav på standarderstatning vil bli prekludert etter to måneder. En slik rettstilstand er helt uakseptabel fra et forbrukerperspektiv», skriver Forbrukerrådets advokat i sitt sluttinnlegg.

  Rimelig tid

  Runar Hansen i Bull & Co, som er Finnairs advokat, fokuserer i sitt sluttinnlegg på begrepet «innen rimelig tvil», og mener at Lagmannsrettens dom er riktig. 

  «Retts- og nemndssystemet blir tungt belastet av saker med svært begrenset inngripen og betydning for forbrukernes liv, hvilket i stor grad vil kunne unngås dersom retten kommer til at også flypassasjerer må fremme sine krav innen rimelig tid». 

  Han viser da til den lange køen av saker som nå ligger til behandling. 

  En årsak til at mange krever kompensasjon for forsinkede flyreiser en god stund etter at reisene er gjennomført, er at mange ikke kjenner til regelverket. 

  Det er derfor først når de får informasjon om dette, for eksempel ved å bli kontaktet av et av klagehjelpselskapene, at de velger å fremme sine krav.