<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Klimakamp med paragrafer

De sa opp trygge, godt betalte jobber for å bli grønne advokater. Fra første dag etter at praksisen åpnet, har klientene strømmet til.

Publisert 27. mai 2021 kl. 19.21
Lesetid: 7 minutter
Artikkellengde er 1506 ord
Fv: Frode Støle og Jens Naas-Bibow i 1,5 Advokatfirma AS Foto: Iván Kverme

Jens Naas-Bibow (48) var mangeårig partner i advokatfirmaet Thommessen mens Frode Støle (47) har vært dommer i Oslo tingrett de siste syv årene.

I Thommessen arbeidet Naas-Bibow med de største aktørene i energibransjen, mens Støle tilbrakte dagene i retten hvor han hørte vitnemål, dokumenterte beviser og noterte viktige poenger andre advokater vektla i sine prosedyrer. Mye av tiden gikk med til tvistesaker, men rett som det var dukket også en eller annen kjeltring opp som var tiltalt for lovbrudd.

– Jeg trivdes veldig godt som dommer, og å arbeide i Norges største domstol gir mye faglig påfyll og møter med alle mulige mennesker, sier Støle.

Men selv om tinghuset i hovedstaden er stort og sakene mange, så må Støle erkjenne at man som dommer ofte er alene om sakene man har ansvar for.

Den tiden er nå over.

– Jeg vender tilbake til røttene, og det jeg jobbet med i all min tid gjennom 12 år som advokat, sier han.

– Hvor lenge har dere pratet om å gjøre dette?

– Vi jobbet sammen i Thommessen etter studiene og ble gode venner. Opp gjennom årene har vi snakket om dette ved ulike anledninger. Nå var vi begge på et punkt i livet hvor det passet bra for alle, sier Naas-Bibow.

Idealistiske advokater

Fra nyttår startet duoen opp 1,5 Advokatfirma. Navnet er allerede blitt lagt merke til. Der de fleste advokatfirma er oppkalt etter en eller annen fordums grunnlegger eller har et fancy navn som spinner rundt greske, engelske eller norske ord som forbindes med jus på et eller annet vis, er det et budskap skjult i de to tallene på hver sin side av kommaet.

Alle land som er tilsluttet Paris-avtalen er blitt enige om å begrense den globale oppvarmingen og iverksette tiltak så gjennomsnittemperaturen ikke øker med mer enn to grader. Aller helst ikke mer enn 1,5 grader.

– Derav navnet. Vi vil signalisere at vi, gjennom vårt arbeid som advokater, skal bidra til å ikke passere 1,5 graders temperaturøkning, sier Naas-Bibow.

MOTSTAND: Advokat Jens Naas-Bibow har vært i retten og bistått klienter i prosjekter som organisasjonen Motvind Norge vil stanse. De demonstrerer stadig vekk mot utbygging av vindkraft. Foto: NTB

Det var han som kom opp med navnet, og han er klar over at mange de siste årene har koblet ord som bærekraft og fornybar opp mot virksomheten sin så fort sjansen har bydd seg. Men for 48-åringen går tankegangen om fornybare ressurser langt tilbake.

– Det er ikke et billig poeng fra vår side. I hele min advokatkarriere har jeg vært opptatt av å legge til rette for økt bruk av fornybare energikilder i Norge og internasjonalt.

Med andre ord arbeider han ikke med olje og gass som energibærer, men vannkraft og vindkraft.

– Det er tilfeldigvis det det er mest av i Norge, og de siste årene er det vindkraft som har fått mest oppmerksomhet, sier Naas-Bibow.

Møter motstand

Det mest altoverskyggende, som skaper mest engasjement blant motstandere og tilhengere, er vindkraftutbygginger.

Som advokat i Thommessen representerte han Vardafjellet Vindkraft som ble tatt til retten av organisasjonen Motvind Norge. 

De hadde advokat John Christian Elden på sin side og begjærte midlertidig forføyning med krav om stans av en utbygging.

Vindkraftmotstanderne tapte.

Skal vi nå klimamålene, må verden ha vanvittig mye ny fornybar energi, og da må det bygges ut
Jens Naas-Bibow

Det er aktørene som vil utvikle fornybarprosjekter, 1,5 Advokatfirma vil bistå. Det er også denne klientgruppen de to har hjulpet i løpet av sine år som advokater.

– Vi jobber på utbyggerne og kraftnettselskapenes side, med andre ord de som vil bygge fornybar og infrastruktur, sier Naas-Bibow.

Jobber for storkapitalen

Han har gjort det i alle år i Thommessen, og det var også dem Støle jobbet for da han selv var i Thommessen en periode og senere i Kluge.

At de to advokatene alltid holder seg til den ene siden, og ikke representerer myndigheter eller de som vil begrense en utbygging, synes de er mest ryddig på sikt.

– Da blir vi oppfattet som en forutsigbar juridisk rådgiver, sier Støle.

– Selv om vi som advokater ikke skal identifiseres med våre klienter, men kun representerer dem, synes jeg det ville vært vanskelig å hevde en ting en dag i retten og noe annet en annen dag, sier Naas-Bibow.

Et raskt søk i Lovdata viser at han har bistått aktører som Hafslund, Energi Norge, Narvik Energinett, Trønder Energi og andre vindkraftutbyggere. Tema for de mange sakene har vært spørsmål om ekspropriasjon, fallerstatning, skjønn, miljørett, forurensing og opprydning.

– Vi mener det ikke er noen motsetning egentlig å ta en aktivistisk posisjon, og sånn sett representere energibransjen, sier Støle.

– Skal vi nå klimamålene, må verden ha vanvittig mye ny fornybar energi, og da må det bygges ut, sier Naas-Bibow.

NYE ENERGIFORMER: Energiforbruket må ned, men energien som skal produseres i fremtiden må være renere og fornybar. Vindmøller er en løsning, men de er både synlige og krever inngrep i naturen. Foto: NTB

Sier nei til veldig mye

Firmaet startet opp for et halvt år siden, og de har hatt arbeidsoppgaver for klienter fra første dag. Noen av dem har Naas-Bibow representert før.

Når de bare er to, er det mye de må si nei til.

– Vi har valgt bort mesteparten av det man forbinder med transaksjoner. Vi vil ikke gjennomføre formelle due diligencer og vi vil ikke stå for gjennomføring av transaksjoner, sier Naas-Bibow.

Hos Thommessen finnes det advokater med alle slags spesialfelt. Noen kan skatterett, andre avgiftsrett og atter andre er gode på selskapsrett. De to skal ikke late som om de kan gjennomføre oppgaver som et typisk stort advokatfirma leverer.

– Oppdrag som krever 10-15 advokater, er ikke aktuelt for oss, sier Støle.

De vil være åpne med kunder om deres egne begrensninger, og være de første til å henvise dem videre til andre dyktige advokater som kan bistå dem bedre.

– Ved aktivt velge bort en del fagområder, kan vi konsentrere oss mer om rammebetingelser, regulatoriske spørsmål og prosedyre for aktører innen fornybar og bærekraft, sier Naas-Bibow.

– Vi skal nå jobbe enda mer spisset med det vi liker best, sier Støle.

Jens Furuseth Naas-Bibow (48)

 • Uteksaminert fra jusen ved Universitet i Oslo i 2000.
 • Ble advokatfullmektig i Thommessen etter studiene og fikk advokatbevilling i 2002.
 • Gikk gradene i advokatfirmaet til han ble partner i 2007.
 • Ledet fornybaravdelingen i Thommessen fra januar 2007.
 • Fikk møterett for Høyesterett i 2011.
 • Startet 1,5 Advokatfirma 1. januar 2021.
 • Er rangert blant de beste energiadvokatene i Norge i Finansavisens årlige advokatkåring.
 • Medforfatter av boken «Energiloven med kommentarer», utgitt av Gyldendal Akademisk.
 • Opprinnelig fra Stor-Elvdal kommune i Østerdalen, hvor han driver gård og skog.


Bredt juridisk repertoar

Tvistesaker er som sagt en viktig del av satsingen. Eksempler på saker som mange trenger hjelp med, kan være å avklare gyldighet av et konsesjonsvedtak eller bestride et vedtak som går imot en klients ønsker. Tvister mellom utbyggere og kommuner eller mellom energiprodusenter og energikjøpere er også juridiske problemstillinger de to er gode på.

Jens Naas-Bibow i 1,5 Advokatfirma AS Foto: Iván Kverme

De kan også bistå som juridiske rådgivere i en innledende fase for bedrifter som senere kan komme til å trenge mer utvidet hjelp fra de store advokathusene.

– Nettopp i en slik fase tror vi at vi kan utgjøre en ganske stor forskjell for selskaper. Vi kan gi tilbakemeldinger om noe virker som en god idé eller ikke, og hva slags prioriteringer man eventuelt må avklare før man setter i gang et større juridisk apparat, sier Naas-Bibow.

Utenlandske selskaper uten egen organisasjon i Norge, som trenger en lokal juridisk representant, vil også være aktuelle å bistå.

– Og voldgift skal vi drive med. Vi kan både prosedere og ta oppdrag som voldgiftsdommer, sier Støle, som har årelang erfaring med å lede og avgjøre rettssaker.

Frode Støle (47)

 • Uteksaminert fra jusen ved Universitet i Oslo i 2001.
 • Han er sønn Ole Bjørn Støle, en kjent høyesterettsdommer og dommer i Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia.
 • Var først advokatfullmektig og senere advokat i Thommessen, hvor ble frem til 2008.
 • Arbeidet som dommerfullmektig ett år i Oslo tingrett.
 • I 2009 gikk han til Kluge, hvor han ble partner fra 2013.
 • Han gikk tilbake som dommer i Oslo tingrett i 2014.
 • Ved siden av dommergjerningen har han vært leder av Elklagenemnden i tre år.
 • Startet 1,5 Advokatfirma 1. januar 2021.
 • Medforfatter av boken «Energiloven med kommentarer», utgitt av Gyldendal Akademisk.

Nyvinninger i skuddet

Børsen har opplevd en grønn bølge og mye kapital er pumpet inn i selskaper som driver med gjenvinning av plast, utvikling av hydrogenløsninger, batteriteknologi og solceller.

Frode Støle i 1,5 Advokatfirma AS Foto: Iván Kverme

– Det er vind og vann dere er best på, men vil dere også arbeide for slike selskaper?

– Ja, det kan bli aktuelt. Mange av disse nye selskapene trenger å få avklart ulike rammebetingelser før eierne deres gjør investeringer i milliardklassen, sier Naas-Bibow.

Da kan en utfordring for disse selskapene og myndighetene være at lovverk og forskrifter er utformet for de mest kjente og største fornybarformene.

– Rammebetingelsene er ofte tilpasset det gamle regimet, og kan ofte passe dårlig for mer moderne løsninger som samfunnet trenger. Men mye bygger også på de samme prinsippene. De kjenner vi godt og vi kan derfor navigere de nye fornybaraktørene frem til en riktig løsning, sier Naas-Bibow.

– Verden er som den er. Men vår juridiske kunnskap og kjennskap til fornybarbransjen, kombinert med mangeårig erfaring, er verdifull for de som trenger å få utført et oppdrag raskt og riktig med færrest mulige omveier, sier Støle.