<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Efta-domstolen frikjenner Norge i dagpengesaker

Efta-domstolen gir Norge medhold i at man kan straffe dagpengemottakere som reiser utenlands.

Publisert 30. juni 2021 kl. 13.49
Oppdatert 30. juni 2021 klokken 13.50
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 99 ord
FRIKJENT: Efta-domstolen gir medhold. Foto: NTB Scanpix

De rådgivende uttalelsene kommer onsdag i to saker der Trygderetten og Borgarting lagmannsrett har bedt Efta-domstolen om tolkning av EØS-regelverket.

I uttalelsene gir Efta-domstolen Norge medhold i at det er i tråd med EØS-regelverket å kunne straffe eller kreve penger tilbakebetalt fra dagpengemottakere som oppholder seg i utlandet.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Efta-domstolen kom i mai fram til at Norge ikke kan begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger og sykepenger til personer som har reist til et annet EØS-land, fordi det er beskyttet av bevegelsesfriheten i avtalen.

Reglene for dagpenger er i EØS-forordningen regulert på en annen måte enn sykepenger og arbeidsavklaringspenger.