<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Eiendomsinvestorer tapte mot Forsvarsdepartementet

I 2014 saksøkte Höegh Eiendom-eide Overkommandoen Forsvarsdepartementet for  flere millioner tapt fortjeneste. Syv år senere har de tapt i førsteinstans. 

  Publisert 3. aug. 2021 kl. 14.28
  Oppdatert 3. aug. 2021 klokken 14.34
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 330 ord
  VITNET: Investor Lars Windfeldt vitnet i Oslo tingrett.  Foto: Iván Kverme

  Da Forsvarets Overkommando på begynnelsen av 2000-tallet ble samlokalisert med Forsvarsdepartementet ble eiendommen med FO-bygget på Huseby i 2004 solgt til investor Lars Windfeldt og Höegh Eiendom for 240 millioner kroner.  I den anledning ble utviklingsselskapet Overkommandoen opprettet.

  Investorenes ambisjon var å bygge boliger på tomten, disse planene ble imidlertid begrenset da USA fikk tillatelse til å bygge ut sin ambassade på Huseby. For å blidgjøre beboerne i området måtte deler av tomten til Overkommandoen omreguleres til friområde, i tillegg ble det, ettersom Gardeleiren er nærmeste nabo, lagt begrensninger på bygging i høyden.  

  Kraftig arealreduksjon

  Eiendomsinvestorene anslår ifølge dommen at utbyggingsarealet deres dermed er redusert med 10.000 kvadratmeter, noe som skal ha ført til tapt fortjeneste på «flere hundre millioner kroner». I dag er det ifølge lokalavisen Akersposten planlagt 160 boliger i blokker på fem etasjer, mot tidligere planlagte åtte etasjer.

  Som følge av disse begrensningene saksøkte Overkommandoen staten for økonomisk erstatning, ettersom de ikke fikk bygget ut i tråd med kontrakten inngått i i 2004.

  Dog inneholder kjøpekontrakten en klausul om at «kjøper har full risiko for om eiendommen blir omregulert i henhold til kjøpers ønsker, og når dette eventuelt finner sted». Dermed fikk utbyggerne ikke medhold i Oslo tingrett.

  Lang prosess

  Syv år etter at erstatningssøksmål først ble reist er det klart at investorene har tapt i Oslo tingrett. Til Rett24, som omtalte dommen først, sier SANDS-partner Morten Steenstrup at saksøkerne vil vurdere å anke dommen over sommeren. 

  At saken, som ble reist tilbake i 2014, først nå er kommet opp for tingretten skal skyldes at saksøker begjærte den stanset.  I mars i fjor ble saken igjen begjært igangsatt av saksøker, da tok Forsvarsdepartementet til motmæle og begjærte seg frifunnet. Hovedforhandlingen fant sted over 12 dager i juni i år, hvor hele 29 vitner og sakkyndige avga forklaring. 

  Kostbart

  Steenstrup som førte saken for saksøkerne, og har levert et salærkrav på 8,6 millioner kroner, tilsvarende drøyt 2.300 arbeidstimer. Ettersom Overkommandoen foreløpig er tapende part må de også belage seg på å dekke Regjeringsadvokatens saksomkostninger på 1,7 millioner kroner.