<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner 36 saker etter Nav-skandalen

Gjenopptakelseskommisjonen har avgjort 36 begjærnger om gjenåpning i det såkalte Nav-komplekset. Samtlige blir gjenåpnet.

Publisert 6. sep. 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 202 ord
NAV: Gjenopptakelseskommisjonen har avgjort 36 begjærnger om gjenåpning i det såkalte Nav-komplekset. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Blant de domfelte var det 13 kvinner og 23 menn, skriver kommisjonen.

Det var VG som først omtalte saken.

Felles for sakene er at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de hadde mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra Nav.

De domfelte hadde verken fått tillatelse til utenlandsoppholdene gjennom søknad til Nav eller meldt fra i meldekortene om at de oppholdt seg i utlandet. På dette grunnlaget ble de dømt i tingretten, enten ved hovedforhandling eller tilståelsesdom, for bedrageri og/eller databedrageri mot Nav.

På daværende tidspunkt var det imidlertid flere EØS-rettslige spørsmål som ikke var vurdert av domstolene som dømte dem, deriblant spørsmålet om det kunne være i strid med EØS-retten å anse midlertidig opphold i EØS-land (for eksempel lengre ferieopphold) som ensbetydende med at domfelte da ikke hadde krav på kontantytelser.

Kommisjonen viser i sine avgjørelser til en avgjørelse fra Høyesterett der de tok stilling til forholdet mellom den norske folketrygdloven og EØS-regelverket. Etter å ha innhentet en uttalelse fra EFTA-domstolen fant Høyesterett at oppholdskravet i den norske loven var i strid med EØS-retten.

Nav har forklart at de har tolket EØS-regelverket feil siden 2012. De 36 som nå får saken sin gjenåpnet, hadde blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.