<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tapte i tingretten

Cognite-gründer John Markus Lervik tapte i tingretten. Om han ikke anker kan det ende med at luksushytten i Larvik må rives. 

  Publisert 6. mai 2022 kl. 16.41
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 240 ord
  TAPTE: John Markus Lervik anker trolig avgjørelsen i tingretten.  Foto: Iván Kverme

  Et år etter at John Markus Lervik i 2018  kjøpte en hytte i Viksfjord i Larvik for 15,5 millioner kroner, ble det ved en tilsynsbefaring  avdekket en rekke feil. Siden har Cognite-gründeren gått flere runder med kommunen, før Statsforvalteren sørget for at konflikten endte opp i retten. 

  Rettsaken som gikk i Vestfold tingrett gjaldt gyldigheten av et vedtak fra Statsforvalteren der tolkningen av byggetillatelsen fra 2005, og om den inneholdt et krav om fritidsboligens kotehøyde eller høyde over havet på inntil 6,8 meter, var sentral. 

  Nå er det klart at han ikke fikk medhold i tingretten, skriver DN. 

  I oktober 2020 ble IT-gründeren gitt dispensasjon av planutvalget i Larvik kommune, slik at han slapp å rette feil som ville innebære riving .Statsforvalteren i Agder valgte i mai 2021 å omgjøre vedtaket, som var endelig og upåklagelig.

  Ifølge regjeringsadvokaten overskrider Lerviks hytte denne grensen med 83 centimeter, Lervik og advokaten mente på sin side mente det var snakk om 60 cm. 

  Av dommen fremgår det at retten tolker det dithen at rammetillatelsen fra 2005 må forstås slik at det ble gitt tillatelse til oppføring av en hytte med gesimshøyde opp til, men ikke utover, 6,8 meter målt fra normal vannstand.

  Leirviks advokat, Sam Harris sier i en kommentar til DN at resultatet er skuffende og at en anke fremstår sannsynlig. 

  – Det ligger selvsagt i kortene, ja, bekrefter Lervik i en SMS til avisen. 

  Lervik kjøpte eiendommen av en tidligere virksomhetssjef i Larvik kommune.