<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Inflasjonsjusterer oppreisning for drap

Mens de ventet på at Høyesterett skulle behandle en sak om inflasjonsjustering for oppreisningen til etterlatte etter drap, tok Borgarting Lagmannsrett saken i egne hender og gjorde sine egne justeringer. 

Publisert 20. sep. 2022 kl. 15.30
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 239 ord
INFLASJONSJUSTERER: Høyesterett tok i starten av september inn en sak om inflasjonsjustering etter at Borgarting Lagmannsrett hadde bedt om det.  Foto: Bendik Haug Aurdal

I starten av september slapp Høyesterett inn en sak om inflasjonsjustering av standardoppreisningen til etterlatte etter drap. Det blir i så fall tredje gang i år at Høyesterett inflasjonsjustere kronebeløp som har ligget konstant gjennom mer enn ti års rettspraksis.

For i januar grensen mellom simpelt og grovt bedrageri endret. Den hadde da vært den samme siden 2006, noe som tross lav inflasjon hadde redusert terskelen med nesten 50 prosent, skriver bransjenettstedet Rett24.

Mens i mai var det oppreisningen for voldtekt som ble oppjustert. Da hadde beløpet stått stille på 150.000 kroner siden forrige høyesterettsdom, som var i 2011. 

Den seneste saken stammer fra Borgarting Lagmannsrett, som skriver i at de mener at det er Høyesteretts oppgave å gjøre denne justeringen, ikke lagmannsretten. 

Satte egen sats likevel

Ifølge Rett24 er den seneste saken ennå ikke berammet, men det har imidlertid kommet en ny dom fra Borgarting hvor retten tar en litt annen tilnærming:

«Lagmannsretten er kjent med at Borgarting lagmannsrett i en senere avgjørelse ikke har fraveket den tidligere fastsatte normen, men dette er en avgjørelse som er sluppet inn til behandling i Høyesterett. Den ikke uvesentlige endringen i pengeverdi siden 2010 tilsier nokså klart at det da fastsatte normalnivået bør heves, og lagmannsretten finner at det bør tas utgangspunkt i 2,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, som utgjør om lag 280 000 kroner,» skriver Lagmannsretten.

Saken gjeldt en utilregnelig person som i 2020 drepte en mann med gjentatte knivstikk i Sarpsborg. Mannen er blitt overført til tvungen psykisk helsevern.