<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Petter Olsen tapte i Høyesterett

Investor og kunstsamler Petter Olsen vant ikke frem i Høyesterett. 

Publisert 19. des. 2022 kl. 13.48
Oppdatert 19. des. 2022 klokken 14.36
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 445 ord
Her Petter Olsen i retten.  NTB

Rederarving, investor og kunstsamler Petter Olsen tapte momssaken i Høyesterett.

Tidligere i høst ble det besluttet å sette av fem rettsdager til Høyesteretts behandling av Olsens krav om momsfradrag på 100 millioner kroner for investeringer i Munch-samlingen på Ramme Gård i Hvitsten.

Høyesterett skulle da vurdere om aktivitetene til selskapet Ramme Eiendom oppfylte kravet til næringsvirksomhet, og om det tilligger skattekontoret å spekulere i om en næringsvirksomhet vil gå med overskudd i fremtiden.

I dommen fra Høyesterett står det følgende: «Kravet om at driften må ha evne til gå med overskudd på sikt er på denne bakgrunn ikke oppfylt».

Olsen har dermed ikke rett på fradrag etter skatteloven. Vilkårene for å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret var heller ikke oppfylt. Anken ble dermed forkastet, ifølge Høyesterett.

Skattekontoret la i utgangspunktet til grunn at virksomheten på Ramme Gård, bestående av blant annet hotell, parkanlegg og galleri ikke hadde overskuddsevne. Staten anførte at prosjektet bare mer preg av å være et hobbyprosjekt eller trofébygging enn faktisk næringsvirksomhet.

I 2012 solgte Olsen en versjon av Edvard Munchs Skrik på auksjon hos Sotheby's i New York for 107 millioner dollar, penger han har puttet inn i Ramme gård, som også omfatter Munchs sommerhus på eiendommen Nedre Ramme.

– En helt uholdbar situasjon

I tingretten gikk Olsen av med seieren, men i lagmannsretten fikk skattemyndighetene medhold. Det er Wiersholm-partner Bettina Banoun og Ræder-partner Geir Even Asplin som har ført saken på vegne av Olsen.

Banoun skrev i sitt sluttinnlegg til Høyesterett at vedtaket fra Skatteetaten om at Ramme Gård ikke får momskompensasjon «vil ha uoverskuelige konsekvenser og føre til at virksomheter som går med overskudd, men ikke tilfredsstiller et teoretisk avkastningskrav på egenkapitalen, likevel ikke skal anses å drive skattepliktig næringsvirksomhet. Det vil skape en helt uholdbar situasjon dersom det er opp til Skatteetaten eller domstolene å oppstille krav til høy nok avkastning på investorens egenkapital».

I dommen fra januar la Borgarting lagmannsrett til grunn at krav om overskuddsevne gjelder generelt, ikke bare for aktiviteter som «bærer preg av hobby eller private formål, at prøvingen ikke er tilbakeholden i slike tilfeller, og at den må baseres på en konkret og objektiv vurdering.»

Den formuleringen har engasjert flere deler av næringslivet, og NHO Reiseliv, Norges Gründerforening og SMB Norge gikk inn som partshjelpere for Olsen når saken skulle opp for Høyesterett.

For Høyestrett fikk Banoun med seg Kvale-partner Nicolay Skarning som prosessfullmektig for SMB Norge og advokat Hugo Pedersen Matre.

«Hvis dommen blir stående så gir det saksbehandlere i forvaltningen en farlig stor makt til å påvirke hvilke prosjekter som blir realisert eller ikke i norsk næringsliv. Dette er en makt vi mener de ikke skal ha,» uttalte styreleder Dag Swanstrøm i Norges Gründerforening til Rett24 tidligere i år.