<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Lettere å si opp nyansatte raskt

To seniorselgere ble kastet ut etter seks uker i ny jobb. Høyesterett gir ledelsen rett.  – Det gjelder ingen nedre grense, så lenge arbeidstakeren har fått en reell mulighet, sier advokat Jan Fougner.

Publisert 12. nov. 2019
Oppdatert 13. nov. 2019
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 909 ord
MÅ VÆRE REELL TEST: - Det er viktig og vanskelig å rekruttere riktig. Prøvetiden gir arbeidsgiver en mulighet til å evaluere om vedkommende passer til jobben, sier Jan Fougner. Foto: NTB Scanpix

Det lille webbyrået Byte på Aker Brygge designer nettsider, blant annet for børsnoterte selskaper. Men i to år har firmaet slitt med en vanskelig personalsak som endte i retten. 

Webfirma i trøbbel

I 2017 ansatte Byte to seniorselgere, for så å be dem forlate firmaet etter bare seks uker. Dette til tross for at prøvetiden mange steder oppfattes som en «vernet» periode.

Ledelsen i Byte hevdet at selgerne manglet faglig dyktighet og evne til å tilpasse seg arbeidet. De ansatte sa på sin side at de ikke hadde fått vise hva de var gode for.

I tingretten vant selgerne, men så snudde det i lagmannsretten. Den ene selgeren anket til Høyesterett, men landets øverste domstol har nå forkastet anken.

Allerede da dommen fra lagmannsretten kom, advarte selgernes advokat Søren Olsen, mot at de ansatte ville få et svakere vern. 

– Det ville være en klar svekkelse av arbeidstagernes stillingsvern i prøveperioden, sa han.

Olsen hevdet at det ville bli fritt frem å si opp arbeidstagere etter knappe seks uker, uten at de har foretatt seg noe klanderverdig.

AVVISTE ANKEN: Kristin Normann var en av de tre dommerne i Høyesterett som nektet å slippe inn anken fra selgeren. Dermed vant ledelsen i Byte saken. Foto: Eivind Yggeseth

Dommen tar Stortingets beskjed om at prøvetiden skal være reell på fullt alvor
Jan Fougner, Wiersholm

Spesialist på arbeidsrett, Jan Fougner i Wiersholm hadde saken for Byte, sammen med Henriette Graff. Han er fornøyd med avklaringen:

– Dommen tar Stortingets beskjed om at prøvetiden skal være reell på fullt alvor. Det er viktig og vanskelig å rekruttere riktig, og prøvetiden gir arbeidsgiver en mulighet til å evaluerer om vedkommende passer til jobben. 

Det er uhyre vanskelig å si opp en arbeidstaker som leverer lavt på kvalitet etter at prøvetiden er over
Jan Fougner, Wiersholm

Fougner understreker:

– Det er uhyre vanskelig å si opp en arbeidstaker som leverer lavt på kvalitet etter at prøvetiden er over, så arbeidsgiver må følge med – og følge opp arbeidstakeren.

– Det gjelder ingen nedre grense, så lenge arbeidstakeren har fått en reell mulighet til å vise seg frem i jobben. Denne saken viser at seks uker kan være nok. 

– Hva er ditt beste råd til sjefer når det gjelder prøvetid, etter denne avklaringen?

– Det er å la den nyansatte raskest mulig komme seg i arbeid, og gi vedkommende opplæring. I tillegg må de få løpende oppfølgning faglig og sosialt, slik at arbeidstakeren blir integrert og kan føle seg trygg. 

Han fortsetter:

– Tilbakemeldinger skal gis der og da, og de skal være konstruktive og ikke nedbrytende. Formålet må hele tiden være å hjelpe den nyansatte til å lykkes. Samtidig; ser du at vedkommende ikke passer fordi han eller hun ikke er flink nok eller på annen måte ikke tilpasser seg arbeidet og arbeidsplassen, ja da må det skjæres igjennom. 

– Hva er ditt beste råd til de nyansatte?

–  De må ikke overselge seg hverken i CV eller i intervjuet. 

– Du må lykkes som den du er. Er du flink, ivrig og grei vil prøvetiden aldri bli noe problem. Finn en god kollega, søk råd, be om tilbakemeldinger og bruk tid på å lære deg hva som er viktig i nettopp denne virksomheten. 

Han understreker:

 – Skulle du bli sagt opp i prøvetiden er det sjelden noen krise; det er mye bedre å jobbe et sted du passer godt inn.

Advokat Olsen uttrykte sin misnøye med dommen i lagmannsretten, som nå blir stående:

– Lagmannsretten har rett og slett ikke forstått salgsmekanismen for denne type produkter, hevdet han.

– De har i realiteten kommet til at selgere må selge spesialprodukter til en verdi av flere hundre tusen kroner fra dag én i prøveperioden. Realiteten er at det i all hovedsak tar flere måneder å få til slike salg på grunn av lange beslutningsprosesser hos potensielle kjøpere, uansett hvor dyktige selgerne er.

- Må ha reell prøvetid

Trond Støfring i Byte er godt fornøyd med den endelige avklaringen i saken.

– Tingrettens dom var feil. De konstruerte en prøvetidsbestemmelse som gjorde meg usikker som leder på om prøvetiden faktisk var reell. Vi er glade for at vi nå kan sette et endelig punktum i denne saken og vite at norsk arbeidsliv har en reell bestemmelse om prøvetid.

LÆRDOM: - Jeg ville hatt en enda grundigere referansesjekk, og dypere undersøkelser av kandidatens CV og arbeidsresultater, sier Trond Støfring i webbyrået Byte. Foto: Privat

– Er det noe du i ettertid ville gjort annerledes og bedre i forhold til de ansatte i prøvetiden?

– Jeg ville hatt en enda grundigere referansesjekk og dypere undersøkelser av kandidatens CV og de arbeidsresultater kandidaten fremla gjennom ansettelsesprosessens faser, sier Støfring, og legger til:

– Selv om Byte har tett oppfølging av den ansatte, gjør vi det nå enda bedre.

Hans råd er klart:

– Sørg for å ha alle formaliteter i orden. Det vil si ansettelsesavtale, stillingsinstruks,  arbeidsmål man er enige om, tett oppfølging med møtereferater og generelt høy grad av skriftlighet. Dette hadde Byte, mener han.

– Pass på at prosessen gjøres korrekt fra første stund ved hjelp av advokat. Når den ansatte er på plass, ha et godt onboarding program, det vil si innføringsprogram, som det er enighet om. All den tid du har med den ansatte gir trygghet – og det beste fundament for å lykkes.