<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
– En syretest for mange investorer
Det at en langsiktig investeringshorisont øker sannsynligheten for å måtte gjennomleve kriser og nedturer er underkommunisert. Samtidig bidrar langsiktighet til at selv bunnen i fremtidige kriser kan være godt over de nivåene du kjøpte på tilbake i tid.
Produkttank knuser oljetank
EU og Norges sanksjoner mot å importere olje fra Russland trer i kraft mandag 5. desember. Det vil gi lengre fraktdistanser og bedre rater for oljetank, som har tjent mindre enn produkttank i 2022. 
Pundet må ta støyten
Bank of England berget eget obligasjonsmarked onsdag. Den nye regjeringen har to uker på seg til å gjøre eventuelle endringer. Dess mindre de endrer dess mer juling vil det britiske pundet få. 
Det blir flere skuffelser fra Apple i høst
Smarttelefonlagrene er fulle, distribusjonskanalene er stappet og produksjonsboosten på 6 millioner iPhone 14-enheter til 96 millioner ble kansellert tirsdag kveld. Dette er bare begynnelsen på en hard høst.
Vi er så rike at vi later som om vi er fattige
Du vet at noe er galt med OECD-valutaene når avkastningen blir gruset av utviklingslandene Brasil og Mexico. Norge plasserer seg nær bunnen i avkastning sammen med Sverige, Storbritannia og Japan. 
Okea-aksjen tester viktig støttenivå
Okea-aksjen har steget 99 prosent det siste året, men er ned 41 prosent fra toppen i juni. Nå testes viktig, teknisk støtte.
Dollar-milkshake-teorien
Det er vanskelig å omvende en investor som tror på gull. Brent Johnson er unntaket. Da han forstod at dollaren ville slå gull kom han opp med et morsomt bilde på verdens pengesystem.